Reactie Carla Dik-Faber op de stikstofwet

Rivier
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 13 oktober 2020 om 16:10

Reactie Carla Dik-Faber op de stikstofwet

Vandaag zetten we opnieuw een stap in de goede richting. We kiezen voor goed rentmeesterschap en zorg voor de schepping. Met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering werkt het kabinet aan herstel en versterking van de natuur en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Met een structurele aanpak, monitoring en bijsturing én een resultaatsverplichting in de wet, wil dit kabinet ervoor zorgen dat de stand van natuurgebieden in ons land verbetert en de trend van biodiversiteitsverlies keert. 

Het is belangrijk dat onze maatschappij sterker, weerbaarder en duurzamer wordt, maar dat kan alleen als er een nieuwe balans ontstaat tussen economie en natuur. Daarbij is het van belang dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: van huizenbezitter tot boer, van autorijder tot luchtvaartmaatschappij, van industrie tot woningcorporatie. Iedereen doet mee. Zo werken we aan het behoud van onze natuur en kunnen we tegelijkertijd blijven werken aan de bouw van voldoende woningen en toekomstbestendige landbouw. Dat geeft perspectief. 

Labels: ,