Beschaving vraagt nu om moed. En actie.

Franse politie
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 17 oktober 2020 om 20:16

Beschaving vraagt nu om moed. En actie.

Niet de vakantie van de koning, maar dít is het diep verontrustende nieuws van dit weekend. Een leraar die de vrijheid van meningsuiting uitlegt en verdedigt en daarna door een leerling die die vrijheid haat gruwelijk vermoord wordt. Dit is een slag in de al langer durende existentiële strijd om onze beschaving. Het is de strijd van vrijheid, van onze democratische rechtsstaat tegen de barbarij van het jihadisme.

Ons werelddeel en ons land kennen een van God gegeven vrijheid die schaars is in deze wereld. Kijk maar om je heen in deze wereld en je ziet dat wij gezegend zijn met heel veel ruimte om ons hart te laten spreken en van elkaar te verschillen. Het is de vrijheid om te geloven, niet te geloven, je mening te uiten, je machthebbers te kiezen en desgewenst weer weg te stemmen. De verdediging van deze vrijheid is de strijd van alle mensen van goede wil. En zeker ook van christenen die zich intens verbonden voelen met broeders en zusters in bijvoorbeeld Noord-Korea en islamistische landen waar die vrijheid er niet is.

In de strijd tegen de radicale islam kun je verlamd raken door angst. Angst om je uit te spreken, om voor vrijheid te staan, om een extremist tegen te spreken, om met de middelen van de rechtsstaat die vrijheid te verdedigen tegenover salafisten en jihadisten. Die angst kan je monddood maken omdat je anders misschien bedreigd of zelfs vermoord zou kunnen worden. Ik hoop en bid dat de liefde voor onze vrijheid alle angst voor barbarij uitdrijft. Beschaving vraagt moed. En om actie.

Dit is de reden waarom ik er van overtuigd ben dat de vrijheid van onze democratische rechtsstaat iedereen toekomt. Ook mensen met opvattingen en geloofsovertuigingen die haaks op de mijne staan, zoals atheïsme en de islam. Tegelijk ben ik er diep van overtuigd dat we bereid moeten zijn om onze vrijheid nog steviger en nog moediger te verdedigen. Door eerder antidemocratische organisaties - zoals die van salafisten en rechts- en links-radicalen die alleen maar vrijheid willen om de vrijheid van anderen om zeep te helpen - te verbieden. En door bijvoorbeeld ook buitenlandse financiering van organisaties hier vanuit onvrije landen zoals de Golfstaten nu eindelijk aan banden te leggen.

Vrijheid is een door God gegeven goed waar we nog steeds van kunnen genieten. Die vrijheid gun je anderen, ook als ze opvattingen hebben die haaks op de jouwe staan. Die vrijheid verdedig je als die - door wie dan ook - wordt aangevallen. Vrijheid vraagt om moed. En actie. Juist nu.

Labels: ,