Groningen verdient perspectief op de toekomst

scheuren groningen
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 6 november 2020 om 16:15

Groningen verdient perspectief op de toekomst

De mensen in Groningen moeten net zo fijn en veilig kunnen wonen als mensen elders in ons land. Dat is het doel waar we aan werken, en dat is ook waar ik mij met hart en ziel voor inzet.

Het zo snel mogelijk dichtdraaien van de gaskraan was een mooie eerste stap. Maar we zijn er nog niet. En daarom ben ik blij dat we vandaag opnieuw stappen kunnen zetten en dat er een akkoord ligt waarmee recht wordt gedaan aan de bewoners van het gebied. Doordat de regels voor de versterking van huizen steeds weer veranderen, zijn er onuitlegbare scheidslijnen in straten en dorpen ontstaan. Hierdoor is de sociale binding in gemeenschappen onder druk komen te staan.

Ik heb daarom het kabinet opgeroepen om met de regio in gesprek te gaan zodat onuitlegbare verschillen worden opgelost en maatwerk mogelijk wordt. Want, de overheid is er niet om breuklijnen te creëren maar is geroepen om te herstellen en recht te doen aan mensen. Met het pakket dat vandaag is gepresenteerd, wordt hieraan invulling gegeven. 

  • We investeren in het versterken, verduurzamen en verbeteren van woningen van eigenaren en huurders. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1 miljard.
  • Bij het aanpakken van woningen is het soms nodig en altijd verstandig om de openbare ruimte mee te nemen. Hiervoor wordt 300 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. 
  • De Nationaal Coördinator Groningen krijgt een bedrag van 150 miljoen voor knelpunten en schrijnende situaties.
  • Er komt een samenhangende aanpak voor erfgoed, boeren en MKB-ers. Hier wordt ook 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. 
  • Er komt opnieuw geld voor geestelijke zorg. Ik heb regelmatig met mensen gesproken die hun gevoel van veiligheid en toekomstperspectief verloren zijn. Er is niet alleen schade aan huizen, maar ook schade aan mensenlevens. Daarom is het van cruciaal belang dat er opnieuw geld komt voor geestelijke verzorging zodat er een luisterend oor kan worden geboden. 

In totaal wordt er 1,5 miljard euro geïnvesteerd in Groningen. Dit geld kan niet alle leed wegnemen dat mensen is aangedaan, maar ik heb goede hoop dat de maatregelen mensen daadwerkelijk perspectief geven zodat zij weer kunnen bouwen aan hun toekomst. 

Labels: ,