De vrijheid om jezelf te zijn

taylor-wilcox-4nKOEAQaTgA-unsplash.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 10 november 2020 om 13:33

De vrijheid om jezelf te zijn

Er is commotie ontstaan over een ouderverklaring waarin reformatorische scholen zouden vragen om ‘homoseksualiteit af te wijzen’. We krijgen daar als ChristenUnie-fractie veel vragen over en ik beantwoord die graag.

In Nederland moet je voor de volle honderd procent jezelf kunnen zijn. Dat betekent: geloven wat je wilt geloven en wat je juist niet wilt geloven. Denken wat je wilt denken en daarin anders te zijn dan een ander. Zijn wie je bent en je eigen keuzes kunnen maken. Je bent binnen de grenzen van de wet vrij om jezelf te uiten, om je eigen opvattingen te hebben - om jezelf te zijn. Om homo te zijn.

Als je als jongere homo bent, kun je je kwetsbaar voelen. Daarom is het cruciaal dat je juist dan veilig bent in je eigen omgeving, op de sportvereniging, op straat en zeker op school. Elke school en – dat wil ik graag benadrukken – juist ook een christelijke school moet die veiligheid bieden. Er kan geen sprake zijn dat iemand vanwege zijn homoseksuele identiteit wordt afgewezen of dat ouders gevraagd worden een verklaring te ondertekenen die die identiteit afwijst.

Juist het christelijk geloof heeft in zich de waarde dat elk mens geliefd is in Gods ogen en veilig en vrij moet kunnen leven. Juist ook het christelijk onderwijs behoort daarom een veilige plek te zijn voor jongeren die uit de kast komen - ongeacht hoe je over de aard van het huwelijk denkt.

Zoals iedereen in dit land de vrijheid heeft om relaties aan te gaan, zo is er ook de vrijheid om een opvatting te hebben over het huwelijk. Mensen mogen - hoe abject je dat ook kunt vinden - ook sámen die opvatting hebben. Maar dat mag nooit betekenen dat hun school een onveilige plek wordt voor homo’s en een ouderverklaring daarover mag daar nooit afbreuk aan doen.

De wet is daarbij onze toetssteen. En die is duidelijk: géén discriminatie. Daar mogen we nooit een centimeter op toegeven. Die wet geldt voor iedereen, zonder onderscheid.

Voor jongeren die nadenken over hun geaardheid en hoe ze daarmee willen omgaan, is de veiligheid op scholen medebepalend voor hun welzijn in de rest van hun leven. Die vrijheid en veiligheid moeten er dus ook zijn op christelijke scholen. Júist op christelijke scholen die - net als ik - erkennen dat Jezus’ boodschap voor deze wereld een liefdevolle is en een hartelijke uitnodiging om Hem te volgen. En daarbij is iedereen welkom bij Hem, niemand uitgezonderd.

Labels: