Laat mensen in de prostitutie niet vallen

Rosse buurt
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 10 november 2020 om 15:15

Laat mensen in de prostitutie niet vallen

Mensen in de prostitutie moeten gebruik kunnen maken van steunmaatregelen nu de bordelen en ramen opnieuw moesten sluiten. In het voorjaar bleek al dat veel van hen geen beroep konden doen op steun van de overheid. Ik vind dat dat nu anders moet en daarom vraag ik om snelle actie om deze kwetsbare vrouwen en mannen te helpen. We moeten voorkomen dat er opnieuw een stille ramp plaatsvindt. Onze samenleving wordt grotendeels stilgelegd maar deze groep kan geen kant op. Dat vind ik onbestaanbaar, we kunnen mensen in de prostitutie niet aan hun lot overlaten. Daarom heb ik samen met mijn collega Eppo Bruins een voorstel ingediend om ook voor deze groep voor ondersteuning te zorgen. Deze motie krijgt steun van de hele Kamer. 

Door de coronamaatregelen moeten seksinrichtingen opnieuw sluiten. Maar vanwege hun contractvorm of het ontbreken van een registratie, komen mensen niet in aanmerking voor steun. In de eerste golf leidde dat ertoe dat prostituees noodgedwongen onder onveilige omstandigheden moesten doorwerken of nog afhankelijker werden van een pooier. Dat kunnen we niet nogmaals laten gebeuren. Het is daarom van cruciaal belang dat de regering in gesprek gaat met gemeenten om deze kwetsbare mannen en vrouwen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Al eerder vroeg ik aandacht voor mensen die nu het besluit nemen om uit de prostitutie te stappen. Een meerderheid van de Kamer stemde toen voor de motie die regelt dat er voor gemeenten een handreiking komt om deze vrouwen te helpen. 

 

Labels: ,