ChristenUnie: Kabinet investeer in Noord-Nederland door JTF gelden toe te kennen

Groningen.jpg
carladikfaber2018 stienekevandergraaf2018
Door Carla Dik-Faber, Stieneke van der Graaf op 17 november 2020 om 07:00

ChristenUnie: Kabinet investeer in Noord-Nederland door JTF gelden toe te kennen

De ChristenUnie wil dat het kabinet nu snel duidelijk maakt dat middelen die vrijkomen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) worden toegekend aan Noord-Nederland. De in potentie ‘honderden miljoenen’ moeten wat de ChristenUnie betreft geïnvesteerd worden in de energietransitie en groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. “Het kabinet moet nu echt aan de slag met de verdeling van deze middelen en zo Noord-Nederland het perspectief bieden dat ze nodig hebben én waar ze recht op hebben. Decennialang hebben we geprofiteerd van de gaswinning in het Noorden. Het kabinet is nu aan zet om de noordelijke provincies nieuw perspectief te geven nadat ze keer op keer de klappen hebben moeten opvangen”, aldus Carla Dik-Faber. 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen riep Gert-Jan Segers het kabinet al op om een groot deel van de middelen die het ontvangt uit het Europese Just Transition Fund (JTF) te investeren in Noord-Nederland bij het opwekken van nieuwe en schone energie. De ChristenUnie zal moties die om hetzelfde doel vragen dan ook steunen.
Stieneke van der Graaf: “We hebben de opdracht om voor elkaar te zorgen, dat betekent ook dat we met elkaar verantwoordelijkheid moeten dragen. De gevolgen van de gaswinning zijn ongekend groot. Als ergens de noodzaak van de transitie wordt gevoeld dan is dat in Groningen. Door het dichtdraaien van de gaskraan zullen ook duizenden banen verdwijnen.  Met het geld dat vrijkomt uit het Europese JTF kan er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid en in de energietransitie zodat Groningen koploper wordt bij de energietransitie. Dat zorgt voor banen en nieuw perspectief.” 

Labels: , ,