Eindelijk steun voor mensen in de prostitutie

Redlight Amsterdam.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 10 december 2020 om 09:17

Eindelijk steun voor mensen in de prostitutie

In deze coronacrisis hebben mensen in de prostitutie het zwaar te verduren. Ze zijn vrijwel onzichtbaar, maar veel van deze vrouwen en mannen bevinden zich in schrijnende situaties. Ze hebben weinig tot geen inkomsten. Vaak vallen ze buiten de bestaande steunmaatregelen, waardoor ze soms niet eens genoeg geld hebben voor eten voor zichzelf of voor hun kinderen. Hulporganisaties steunden hen met voedselpakketten. 

Daarom heb ik vanaf het begin van de coronacrisis aandacht gevraagd voor deze groep. We mogen hen niet aan hun lot overlaten. Velen werken zelfs door, omdat ze geen andere uitweg zien. Ik noemde het eerder een stille ramp. Het is de hoogste tijd dat die tot een einde komt.

Ik ben dan ook heel blij dat het kabinet nu toch financiële steun gaat bieden aan deze vrouwen en mannen in de prostitutie en andere kwetsbare groepen die nu buiten de boot vallen. Er wordt nu geld beschikbaar gesteld zodat gemeenten hen een uitkering kunnen toekennen. Bestaande beleidsregels kunnen worden versoepeld. Tenslotte maakt het kabinet afspraken met VNG en Divosa om te kijken hoe deze groep beter en eenvoudiger door gemeenten kan worden bereikt. Ze zijn namelijk niet altijd goed in beeld bij de gemeente.

Het kabinet voert op deze manier een motie uit die ik samen met mijn collega Eppo Bruins heb ingediend en steun kreeg van de hele Tweede Kamer. Zo krijgt deze kwetsbare groep eindelijk de hulp die zij heel hard nodig hebben.

Labels: , ,