Mag je kiezen tussen coronavaccins?

Coronavirus.jpg
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 14 januari 2021 om 17:10

Mag je kiezen tussen coronavaccins?

De vaccinaties tegen corona zijn begonnen en dat is goed nieuws. Persoonlijk ben ik blij dat God aan mensen de kennis heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen om daarmee levens te sparen. Voor de bestrijding van corona is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. 

Tegelijkertijd mag er geen sprake zijn van dwang of drang en moet het altijd een vrije keuze zijn. Bij enkele vaccins is een cellijn gebruikt die oorspronkelijk gebaseerd is op foetaal weefsel. Sommige mensen willen zich wel laten vaccineren maar ervaren om deze reden gewetensbezwaren bij een aantal vaccins. Die mensen moeten wat mij betreft de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een ander vaccin. 

Samen met Kees van der Staaij (SGP) stel ik daarom schriftelijke vragen aan minister De Jonge over de verschillende vaccins. Bij welke coronavaccins zijn zulke cellijnen gebruikt? Kan de minister aan deze groep gewetensbezwaarden de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een ander vaccin? En wil de minister over de totstandkoming van en de mogelijke ethische bezwaren bij de verschillende vaccins duidelijk communiceren? Dat kan de bereidheid om je te laten vaccineren alleen maar laten toenemen. En dat is in het belang van de gehele samenleving.

Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden 

  1. Is het u bekend dat sommige mensen zich gewetensbezwaard voelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat er bij de ontwikkeling, productie en/of testfase van verschillende vaccins gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  2. Kunt u aangeven voor welke coronavaccins die door Nederland ingekocht (zullen) worden in de ontwikkelings-, productie- of testfase al dan niet gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  3. Klopt het dat het gaat om de zogenaamde HEK293- en PERC6-cellijnen?[1]
  4. Kunt u bevestigen dat in de vaccins zelf géén foetaal weefsel aanwezig is?
  5. Heeft u zich op enig moment bezonnen op de ethische afwegingen rondom het gebruik van menselijke cellijnen bij coronavaccins? Wat is uw reactie op uitspraken van medisch-ethisch professor Henk Jochemsen: „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. (…) je zou gevoelsmatig liever andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan."[2)
  6. Deelt u de mening dat keuzevrijheid tussen de verschillende coronavaccins die de komende tijd beschikbaar komen, bij kan dragen aan vergroting van de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders die zich gewetensbezwaard voelen?
  7. Bent u daarom bereid om, bijvoorbeeld op indicatie van de huisarts, deze specifieke groep gewetensbezwaarden keuzevrijheid te geven voor de coronavaccinatie?
  8. Bent u daarnaast bereid om communicatiemiddelen in te zetten om Nederlanders te informeren over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende vaccins, de mogelijke ethische afwegingen bij de verschillende vaccins en daarover het gesprek aan te gaan met gewetensbezwaarden?


[1] Reformatorisch Dagblad,  19 november 2020, ‘Hoe bezwaarlijk is ‘foetusvaccin’?’ https://www.rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin  


[2] https://schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-geaborteerde-kinderen-en-hoe-/

Labels: ,