Reactie op economisch steunpakket

Mensgerichte economie.jpg
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 21 januari 2021 om 18:35

Reactie op economisch steunpakket

Goed dat het kabinet in deze zware tijd opnieuw een massief steunpakket presenteert voor de economie en werkgelegenheid. Veel bedrijven zijn door hun buffers heen en moeten nog door deze periode heen geholpen worden. Op deze manier houden we zoveel mogelijk bedrijven overeind en blijven zoveel mogelijk banen behouden. Het is mooi dat hier nu ook uitdrukkelijk kleine ondernemers en starters in worden meegenomen. Dit geeft perspectief voor ondernemers, werknemers en hun gezinnen in deze zware lockdown.

Het is goed dat het kabinet nadrukkelijk aandacht heeft voor leerachterstanden. Deze tijd is voor kinderen en hun ouders zwaar. Het kabinet moet alles op alles zetten om zowel op de korte áls op de lange termijn achterstanden tegen te gaan. Goed dat er extra geld voor het onderwijs beschikbaar is.

We gaan als ChristenUnie-fractie de details van het pakket verder bestuderen, voor het debat van volgende week.

Labels: ,