Iedere leerling een diploma

Vak onderwijs
eppobruins2018
Door Eppo Bruins op 25 januari 2021 om 10:50

Iedere leerling een diploma

Hoera! Je hebt hard gewerkt, je vakken gehaald en je mag je handtekening onder een diploma zetten. Erkenning voor je inzet, klaar voor de toekomst.

Elke leerling krijgt na zijn of haar opleiding een diploma. Behalve als je op het praktijkonderwijs zit. Ik vond dat onterecht en daarom schreven we in het Regeerakkoord van 2017: “Praktijkonderwijs is een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort. Dit wordt tot uitdrukking gebracht doordat steeds meer leerlingen na afronding een tastbaar bewijs krijgen van hetgeen ze hebben geleerd.” Iedere dag werken zo’n 30.000 ‘PrO-leerlingen’ op hun eigen manier aan hun eigen toekomst. Zij verdienen een diploma. Zij verdienen erkenning.

Tot voor kort was je als leerling afhankelijk van de goodwill van een praktijkschool of je een diploma kreeg. Vorig jaar is daar verandering gekomen en sinds vorige week is het officieel. Onze onderwijsminister Arie Slob heeft in een wetsvoorstel vastgelegd dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs een diploma moeten krijgen. En dat wetsvoorstel is als hamerstuk door de Tweede Kamer gegaan. Alle Kamerleden waren het erover eens: hier hoeven we niet eens over te debatteren. Zodra deze wet ook door de Eerste Kamer gaat in de komende weken dat is het definitief rond: Leerlingen die de praktijkschool afronden krijgen nu ook een tastbaar bewijs voor hun harde werken en dat is geweldig!

PrO-leerlingen krijgen ook een tastbaar bewijs van wat ze precies hebben geleerd. Een leerling in het Praktjkonderwijs volgt een persoonlijke leerroute, dus niet alle leerlingen leren dezelfde dingen. Daarom krijgt een PrO-leerling naast zijn diploma, ook een portfolio met daarin alles wat hij of zij gedaan heeft, zoals behaalde branchecertificaten en praktijkverklaringen. Samen met het diploma mogen de leerlingen en hun ouders daar enorm trots op zijn. Met de papieren onder de arm kunnen deze jongeren op weg naar de arbeidsmarkt of het MBO.

Erkenning en waardering is belangrijk. Belangrijk voor de positie op de arbeidsmarkt. Belangrijk voor ouders. Maar ik vind het het allerbelangrijkst voor de leerlingen zelf die nu ook trots de vlag uit mogen hangen en kunnen feestvieren bij de diploma-uitreiking. Je diploma kunnen laten zien. Stel je eens voor wat dat doet met een kind!

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over onze plannen voor het Praktijkonderwijs en voor sterker voortgezet onderwijs voor iedereen.

Labels: ,