Van Groningen tot Goes: ChristenUnie kiest voor jouw regio

Nederlandse wijk.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 13 maart 2021 om 09:20

Van Groningen tot Goes: ChristenUnie kiest voor jouw regio

Vandaag presenteer ik namens de ChristenUnie ons plan voor de regio. Graag vertel ik je waarom ik de ChristenUnie dit zo belangrijk vindt.

Nederland is ontzettend mooi en ook ontzettend verschillend. Dat maakt ons land bijzonder. De Friese taal, de Zeeuwse kusten of het Naoberschap in het Oosten. Elke regio heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen manier van leven. Daarin ervaar ik de schoonheid en de kracht van de regio.

 

Dat zag ik ook bij mijn regiotour de afgelopen weken. Ik sprak met politieagenten in de Achterhoek, met jongeren in een beschermde woonvorm in Drenthe, met ondernemers en over nieuwe woonzorgplannen voor ouderen in Overijssel en met boeren in Groningen. Daar, maar ook in Fryslân en Zeeland ontmoette ik mensen die houden van de plek waar ze wonen. Er gebeurt zoveel moois in al die gebieden! Juist de regio loopt voorop in de overgang naar schone energie en in innovatieve bedrijvigheid. En waar de Randstad aanloopt tegen haar fysieke grenzen, kan de regio vaak de oplossing bieden.

 Maar ik zie ook dat het niet altijd makkelijk is. Want door krimp, vergrijzing of eenzijdige focus op de Randstad krijgen regios niet altijd de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. En is er overheidsgeld nodig voor grote projecten zoals de Lelylijn of de sluis bij het Kornwerderzand? Dan moeten regios twee keer zo hard werken voor steun van Den Haag.

En soms gaat het echt mis. In mijn eigen provincie Groningen zie ik de scheuren in het vertrouwen tussen overheid en mensen als gevolg van de gaswinning en het uitblijven van herstel. Die scheuren zijn vaak net zo diep als de scheuren in huizen zelf. Ook in Zeeland is de overheid de laatste jaren tekort geschoten en zijn beloftes niet nagekomen.

Daarom wil de ChristenUnie recht doen aan de regio en kiezen voor wat écht telt. Dat doen we door gerichte investeringen en gerichte maatregelen. Zodat het wonen, werken en opgroeien ook voor volgende generaties goed is.

Vijf van onze voorstellen licht ik hier voor je toe. Onderaan vind je de link naar ons hele plan, met daarin ook aandacht voor herstel van vertrouwen in Groningen en Zeeland.

  • Regiotoets voor krimp- en grensregios. Haagse regels werken niet altijd voor een school in een krimpgebied of een ondernemer die aan de grens woont.  Vaak komt de overheid daar pas achteraf achter en dan is het soms al te laat. Dat moet anders kunnen. Daarom willen wij een regiocheck waarbij bij nieuw beleid in kaart wordt gebracht wat negatieve gevolgen kunnen zijn voor krimp- en grensregios en hoe dat kan worden opgelost.
  • Fonds voor de samenleving. We investeren 100 miljoen in een fonds voor de samenleving, waarmee we een impuls geven aan de ondersteuning van sociale verbanden en onze samenleving. Het fonds wordt toegevoegd aan de middelen voor gemeenten en kan lokaal naar eigen inzicht worden ingezet, zonder de hokjes van verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet of Jeugdwet. Het fonds kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, burgercoöperaties, ontmoetingsplekken, mantelzorgondersteuning, vrijwilligers(loketten) of andere initiatieven die de verbondenheid en zorgzaamheid in de samenleving versterken.
  • Door met de regiodeals. Met de regiodeals is er de afgelopen vier jaar heel mooi werk gedaan door minister Carola Schouten. Daarom gaan we hier mee door! Dat biedt bijvoorbeeld kans om te investeren in de verschillende regionale industrieclusters door Nederland heen.
  • Financiële zekerheid voor gemeenten om hun taken uit te voeren. Gemeenten moeten in staat zijn om hun taken zoals de Wmo, jeugdzorg en het zorgen voor voorzieningen als bibliotheken en zwembaden goed uit te kunnen voeren. De ChristenUnie wil dat er voldoende extra geld komt voor gemeenten om dat te doen waar ze goed in zijn: aandacht geven mensen die dat nodig hebben. De herverdeling van het gemeentefonds moet eerlijk zijn. Ook voor de gemeenten in het Noorden moet de herverdeling eerlijk uitpakken. Zij moeten niet eenmalig gecompenseerd worden, maar meegenomen worden in een eerlijke verdeling van het geld, zodat ook zij financiële zekerheid hebben voor de lange termijn. Het voorstel voor de herverdeling dat nu op tafel ligt kan niet het eindbeeld zijn.
  • Spreiding van Rijkswerkgelegenheid. De overheid is een ontzettend belangrijke werkgever. Daarom wordt spreiding van Rijkswerkgelegenheid de norm. Behoud daarom de Rijksdiensten die er nu in de regio zijn, maar het Rijk zoekt bij het oprichten van nieuwe diensten of afdelingen nadrukkelijk naar locaties in de regio. Zo werken we aan werkgelegenheid in het hele land. 

Lees hier het plan voor de regio 

Labels: ,