Aandacht voor de ouderenzorg

Verpleegster met oude vrouw.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 16 maart 2021 om 12:56

Aandacht voor de ouderenzorg

Waar denk jij aan als we het gaan hebben over de zorg? Dit jaar hebben we het er veel over gehad. Voor de coronapandemie hoorde je zelden over het aantal beschikbare IC-bedden. Nu zien we de grafieken voorbijkomen en horen we van nieuwe ziekenhuisopnames. De zorg. Het is een belangrijk thema, ook in deze weken van verkiezingen. Het lijkt wel of we door de coronacrisis nog meer de urgentie zien van goede ziekenhuiszorg, van goed opgeleid personeel én van een gezonde leefstijl. In de afgelopen weken heb ik veel verkiezingsdebatten over de zorg mogen voeren. Maar waar spraken we dan over? Allermeest over preventie, soms over marktwerking en ook over de lessen van deze pandemie.

Heel belangrijke thema’s en ik ga me er graag voor inzetten. Maar wat me eigenlijk ook opviel.. Tijdens de debatten ging het over twee groepen te weinig en heel vaak helemaal niet: de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Eerder blogte ik naar aanleiding van mijn bezoek in Nunspeet al over de gehandicaptenzorg. Vandaag een blog over de ouderenzorg. Terwijl vrijwel iedereen er op een gegeven moment sterk van afhankelijk wordt, en de opgave enorm is de komende decennia. We komen het allemaal heel direct tegen. Of je nu een oma in een verpleeghuis hebt wonen, je vader de wijkverpleegkundige thuis krijgt, of dat het om jezelf gaat. Dat je voor de keuze staat of je een levensloopbestendige woning gaat zoeken of dat je vrijwilligerswerk doet in het verpleeghuis in je wijk; zorg voor ouderen is overal.Als jij het belangrijk vindt in wat voor land we wonen, dan is de ouderenzorg geen ver van je bed show.

Vorige week presenteerde een coalitie van 12 organisaties rond de ouderenzorg 10 aandachtspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Wat is het terecht dat zij de urgentie en de noodzaak onderstrepen. Er moet een stevige focus komen op wat nodig is voor ouderen en hun omgeving, op de kwaliteit van leven en op preventie. Ik werk de komende tijd graag met deze organisatiessamen aan ouderenzorg die klaar is voor de toekomst. In heel Nederland werken ook nog eens bijna een half miljoen mensen in de ouderenzorg. Deze mensen hebben een heel intense periode doorgemaakt. Zij verdienen de volle aandacht in de Tweede Kamer.

We willen allemaal voor onze geliefden er goede zorg en betrokken zorgverleners voor ons zijn als ze ouder worden. Dat gaat de komende jaren het nodige vragen. Nu is bijna vijf procent van de bevolking 80 jaar of ouder, over 30 jaar is dat ruim tien procent. Daarom vindt de ChristenUnie het nodig om op een andere manier te denken, om te werken aan een veerkrachtige samenleving waar ouderen zich thuis weten, waar aandacht is voor ouderen.

Daar hebben we veel plannen voor. We willen letterlijk bouwen aan die samenleving. De ChristenUnie doet dat door € 1 miljard uit te trekken voor 80.000 ouderenwoningen, van woonzorgvormen tot ouderenhofjes en meergeneratiewoningen. Zo maak je nog volop deel uit van de samenleving en help je je leeftijdsgenoten een handje of met een praatje en geniet je van je eigen kleinkinderen of de kinderen in de buurt. Maar ook wil de ChristenUnie veel meer aandacht voor dementerenden, we investeren in dementievriendelijke wijken met een ruim aanbod aan activiteiten gericht op zingeving, sociale betrokkenheid en vitaliteit.

Om ouderen letterlijk en figuurlijk een waardige plek te geven in de samenleving is er wat betreft de organisatie en financiering van de ouderenzorg nog veel werk aan de winkel. Als een oudere na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kan maar tijdelijk in een zorginstelling moet herstellen, is er al lang niet altijd plek in de eigen buurt en is het regelen van de bekostiging vaak ondoorzichtig. De ChristenUnie wil dat er per regio of gemeente duidelijke afspraken worden gemaakt zodat ouderen en hun mantelzorgers hier zo min mogelijk last van hebben.

Veel ouderen wonen nog lang zelfstandig. Ook thuis kunnen ze goede zorg krijgen. Maar voor gemeenten is het financieel gunstiger als iemand wat zwaardere, permanente zorg krijgt, dan lichtere zorg. Dat is natuurlijk een verkeerde prikkel. Dat kan beter. De ChristenUnie wil dat gemeenten financieel worden beloond als ze voorkomen dat ouderen intensieve verpleegzorg nodig hebben. Met vooral als doel dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, zonder bureaucratische wirwar. Op termijn is het veel duidelijker als alle zorg die ouderen krijgen, thuis of in het verpleeghuis in een wettelijk stelsel geregeld wordt. Een werknemer bij een ouderenzorgorganisatie vertelde me: “Wij hebben het lef om gewoon zorg te bieden die de oudere nodig heeft, de oudere niet te vermoeien met de regels, maar dat zelf maar uit te knokken met de zorgverzekeraar.” Dat lef is mooi, en mag de nieuwe standaard zijn.

De verkiezingsdebatten over de zorg zijn voorbij. Maar onze agenda over de ouderenzorg is duidelijk. En ik werk heel graag met de coalitie van 12 organisaties van het manifest samen om te zorgen voor een toekomstbestendige ouderzorg. Zodat onze ouderen de warme zorg en aandacht blijven krijgen die ze verdienen. En zodat ze een waardige plek hebben in de samenleving. Dat is wat écht telt.

Labels: ,