Oog voor kwetsbaren

Schermafbeelding 2021-04-22 om 18.13.43.png
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 22 april 2021 om 19:28

Oog voor kwetsbaren

Tijdens het debat over de aanpak van het coronavirus mocht ik voor het eerst het woord voeren in de Tweede Kamer. In mijn maidenspeech sprak ik over wat voor samenleving we willen zijn. Want hoe je met de zwaksten omgaat, laat zien wat voor samenleving je voor ogen hebt. Ik hoop mij te inzetten voor een overheid die er is als schild voor de kwetsbaren en aan een samenleving die het goede zoekt en aandacht heeft voor elkaar. 

Komende weken zijn er de nationale dagen die een belangrijke rol in ons land hebben. Koningsdag, Dodenherdenking en ook Bevrijdingsdag. Opnieuw missen we de gebruikelijke samenkomsten die ons als gemeenschap binden. Wat een jaar ligt er achter ons en wat is het een lange tocht uit deze pandemie. We missen gezamenlijke momenten, als families, als verenigingen, maar ook als land. Met een ernstige maar goede reden. Want nog steeds willen wij een samenleving zijn en blijven waar de kwetsbaren zo goed mogelijk beschermd worden. Omdat hoe je met de zwaksten omgaat, laat zien wat voor samenleving je voor ogen hebt. Als nieuw Kamerlid voor de ChristenUnie is dat ook mijn inzet in dit eervolle ambt. Bijdragen aan een samenleving waar de kwetsbaren zich thuis en veilig weten. Van heel klein tot in de ouderdom, of je nu gezond bent of juist veel moeite en verdriet kent. Ik hoop hier bij te dragen aan een overheid die er is als schild voor de kwetsbaren en aan een samenleving waar we aandacht hebben voor elkaar. Waar ook liefde en ruimte voor gebrokenheid is, waar mensen ook samen het goede kunnen zoeken.  

Timing en epidemiologie

Inmiddels kent Nederland de derde golf van Coronabesmettingen en is de inschatting van het kabinet dat we op het hoogtepunt zijn, dat zich een plateau vormt en dat de daling in zal zetten. Dat geeft ruimte voor de eerste stap van het openingsplan. Iedereen snakt daarnaar. En tegelijk is er ook de zorg over de timing. Zijn we niet net te vroeg? En verlengen we de pandemie zo niet onnodig?. 

Vorige week pleitte mijn fractie voor het sturen op data en niet op een datum. Toen werd gezegd dat er een daling in gang moest zijn gezet in de ziekenhuisopnames. Die daling is over enige tijd in de modellen zichtbaar. Maar het OMT zou graag sturen op daadwerkelijke 10% daling. Kan de minister-president uitleggen waarom hij versnelling juist acht? Waar juist eerder bij dergelijke cijfers de ruimte er niet was? Is dit te doen voor die IC-verpleegkundige nog op een overvolle afdeling moet werken, geen vakantie kan opnemen en nog langer dubbele diensten moet draaien?

Regionale aanpak

De kaart van Nederland geeft een divers beeld van besmettingen en ziekenhuisopnames. In het noorden van het land gaat het beter. Maar het zuiden en vooral Zuid Holland Zuid en Noord Brabant geven een ander beeld. En soms laait er in een enkele gemeente een brandhaard op. Als dit beeld bestendigt is het denkbaar dat sommige regio’s extra maatregelen houden om de besmettingen in te dammen. Bijvoorbeeld dat burgemeesters en de GGD de ruimte nemen om bij oplopende besmettingen tijdelijk de terrassen te sluiten of de regels in de detailhandel te beperken. Maar ook het uitstellen of afstellen van fieldlabs in regio’s waar besmettingen en druk op de zorg hoog is. 

Testen

Vorige week spraken we over de fieldlabs en de Stichting Open Nederland. De minister heeft er toelichting over gegeven. Maar toch nog een vraag. Is de regering bereid om deze werkwijze zoals gebruikelijk te laten toetsen door de Algemene Rekenkamer op rechtmatige, doelmatige en effectieve besteding van het geld? 

Vaccinatiestrategie

Terwijl dit debat vordert worden duizenden vaccinaties gezet. En een van de gelukkigen vandaag is mijn eigen moeder. U begrijpt dat deze maidenspeech niet het enige feestje van de familie Bikker is. Dat is het goede nieuws. Ik heb ook nog een paar vragen. De minister heeft aangegeven dat GGD’s de vrijheid hebben om overgebleven vaccins aan kwetsbaren te geven. En kamerbreed is uitgesproken om mensen zelf de keuze te laten om alsnog gevaccineerd te worden met beschikbare vaccins die niet binnen de vaccinatiestrategie worden toegepast. Kan de minister bevorderendat die ruimte er ook materieel is? Ik doel met name op de juridische aansprakelijkheid van artsen. Is hij bereid om dat met de verzekeraars en de beroepsgroep op te lossen?

En wat adviseert hij mensen te doen die graag in aanmerking komen voor een overgebleven prik? Moeten zij zelf contact opnemen met hun huisarts of kunnen zij ervan op aan dat de huisarts dit zelf in gang zet?

Verpleeghuizen

In verpleeghuizen zijn sinds een paar weken versoepelingen mogelijk. Kan de minister met de vertegenwoordigers bezien wat nodig is om huizen op weg te helpen om hier werk van te maken?

Pandemie

Tot slot herhaal ik de oproep die mijn fractie al vaker heeft gedaan, om werk te maken van een eerlijke verdeling van vaccins over de hele wereld, door patenten op te heffen, productiecapaciteit uit te breiden en vaccins op grote schaal te doneren aan derdewereldlanden. Ik vraag de minister-president zich aan te sluiten bij de oproep van de wereldleiders 

Want als de omgang met de kwetsbaarsten alles zegt over wat voor land we zijn, dan kunnen we onze ogen ook niet sluiten voor de nood over de grens.  

Labels: ,