Testen voor toegang

vaccinatie.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 12 mei 2021 om 13:06

Testen voor toegang

Gisteren stemden we in de Tweede Kamer over de tijdelijke wet testbewijzen. Opnieuw een wet met coronamaatregelen waar ik al van te voren heel veel mails over kreeg. Juist daarom neem ik je opnieuw graag mee in onze afwegingen.

Wat houdt deze wet in? Voor extra activiteiten kan het worden verplicht om een testbewijs te tonen voor toegang (horeca, sport, evenementen, cultuur, jeugdactiviteiten) en soms ook het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Daarmee kunnen die activiteiten dan al eerder weer starten dan dat je zou wachten tot de daling van de Coronabesmettingen en ziekenhuisopname hier weer ruimte voor geven. Het kabinet was van plan om vanaf 1 juli 7,50euro te vragen per test. Het wetsvoorstel geldt net zo lang als de andere Coronamaatregelen. Daarvoor heeft het kabinet nu een verlenging aangevraagd tot 1 september.

Nu liggen er ook onder zo’n tijdelijk wetsvoorstel grote vragen. Het is nogal wat dat je eerst je gezondheid moet bewijzen voordat je een museum of stadion binnen kan. En tot welke grens houd je dat in stand? Hoe voorkom je dat de overheid steeds meer alle risico’s uit gaat sluiten? Daarnaast pleitten andere partijen voor het gelijkstellen van een vaccinatiebewijs met een testbewijs.

Tijdelijk
Ik denk dat we zolang de epidemie zo heftig is moeten constateren dat testen en vaccineren belangrijke manieren om te zorgen voor meer ruimte voor ontmoeting. Maar testen is daarbij wat mij betreft echt een tijdelijke uitweg. We willen niet dat het ‘nieuwe normaal’ is dat je moet aantonen dat je gezond bent. Daarom heb ik er tijdens het debat op gehamerd dat dit een tijdelijke wet is. Ook door van de minister te vragen om heel geregeld terug te komen bij de Tweede Kamer om aan te tonen of en in hoeverre deze maatregel nog nodig is als je naar de strategie van het kabinet kijkt. Want ja, we willen kwetsbaren beschermen en ook voor de zorg is de druk nu al een jaar huizenhoog. Maar als dat beschermen lukt en de zorg weer ademruimte heeft, als Corona uitdooft, dan moet deze wet snel van de baan zijn. De minister heeft de ChristenUnie daar goede toezeggingen op gedaan.

Vaccinatievrijheid - tegen tweedeling
Het is heel goed dat op dit moment de medisch kwetsbare groep gevaccineerd wordt. Een hoge vaccinatiegraad - vooral onder kwetsbare mensen - is cruciaal voor een weg uit deze crisis. Maar laat heel helder zijn, dat besluit moeten mensen in vrijheid nemen. Vaccinatie mag nooit direct of indirect worden verplicht. Dat is en blijft de inzet van de ChristenUnie. Geen dwang én geen drang. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die zijn gevaccineerd en mensen die dat niet zijn. Een vaccinatiebewijs mag nooit het exclusieve toegangsbewijs zijn tot een activiteit of voorziening. Verschillende partijen pleitten voor de gelijkstelling van een vaccinatiebewijs aan een testbewijs. Maar als je echt vaccinatievrijheid wilt, dan vindt de ChristenUnie dat de overheid ook alternatieven moet bieden. En dan kan het niet zo zijn dat de vaccinatie gratis is en de testen geld kosten. Want dan zouden mensen met een kleine portemonnee opnieuw op achterstand staan. Juist daarom heb ik me heel sterk gemaakt voor gratis verstrekking van testen. En gelukkig met resultaat, onze wijziging van de wet (amendement) is door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund!

Deze wet biedt ook de mogelijkheid om verplichte testbewijzen in te zetten in het mbo, hbo en wo, maar alleen als het echt niet anders kan om goed en genoeg onderwijs aan te kunnen bieden. We hebben de minister gevraagd om werk te maken van alternatieven. Denk aan grote theaterzalen, of kerken die leeg staan. Tegelijk horen we ook de roep van studenten om alsjeblieft weer naar school of naar de universiteit te mogen en elkaar te ontmoeten. Voor de ChristenUnie is het hier belangrijk dat alleen bij noodzaak de testen worden ingezet en dat ze niet in plaats komen van een zoektocht naar een geschikte ruimte. Hier is heel helder vastgelegd dat alle leerlingen -ook als ze niet gevaccineerd of getest zijn toegang hebben tot goed onderwijs.

Tenslotte hebben we nog twee dingen in de wet toegevoegd. Allereerst zelftesten, zodra het betrouwbaar genoeg is, zou het ook mogelijk moeten zijn om met een zelftest te werken. Want als je verder van een stad met een testlocatie afloopt is dat nu gewoon een extra drempel. Verder vond ik het heel belangrijk dat voor mensen voor wie het eigenlijk medisch onmogelijk is om te testen een uitzondering wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met PTSS. Maar ook aan een autistisch jongetje van wie zijn moeder me mailde. Wat gaat hij graag naar een museum, maar wat brengen testen hem helemaal in grote paniek. Het is gelukt om voor deze groep mensen een uitzondering mogelijk te maken.

Je zult begrijpen dat ik liever helemaal deze wet niet had. Omdat we allemaal verlangen naar een tijd zonder corona. Maar zonder testen en vaccineren komen we er op dit moment gewoon nog niet uit. Het is nog even volhouden. Ik wil echter niet dat dit een opmaat wordt naar een samenleving waar testen of je wel gezond bent normaal wordt. Daarom moet dit echt een beperkte en tijdelijke wet zijn. Dat is hard toegezegd en daar gaan we scherp op zijn. Vaccineren moet bovendien echt een vrijwillige keuze blijven. Juist daarom heb ik het amendement ingediend om testen gratis te maken. De inzet van de ChristenUniefractie is en blijft dat er geen tweedeling in de samenleving mag ontstaan door de inzet van zulke bewijzen van gezondheid. Vandaag hebben we daarvoor goede dingen kunnen bereiken. Maar de mooiste dag is de dag dat de wet niet meer nodig is.

Labels: