Verleng steun aan kwetsbaren in de prostitutie

Rosse buurt
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 18 mei 2021 om 15:44

Verleng steun aan kwetsbaren in de prostitutie

In deze coronacrisis bevinden veel vrouwen en mannen in de prostitutie zich in schrijnende situaties. De afgelopen maanden waren de seksinrichtingen gesloten maar velen voelden zich genoodzaakt om door te werken. Dat vind ik heel zorgelijk. Juist daarom heeft de ChristenUnie ook altijd gepleit voor financiële steun aan kwetsbare vrouwen en mannen in de prostitutie. We mogen hen niet aan hun lot overlaten. 

Vanaf morgen gaan de seksinrichtingen weer open en dat maakt dat velen denken dat ze weer moeten werken. Maar in tegenstelling tot andere contactberoepen is een registratie, reservering of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij dit werk niet verplicht. Zowel qua gezondheidsrisico’s, maar ook omdat het rustiger is en daarom onveiliger lopen prostitués extra risico’s. Ik begrijp heel goed dat ze dus liever niet werken. Hoe kan het eigenlijk dat de seksinrichtingen weer op deze manier open mogen terwijl we nog niets eens naar een museum mogen? Hoe dan ook, veel vrouwen en mannen zullen zich – ondanks de gezondheids- en veiligheidsrisico’s –gedwongen voelen om weer aan de slag te gaan. Dat wil ik voorkomen. 

Daarom pleit ik voor het verlengen van de steunmaatregelen voor mensen in de prostitutie. Het is een goed signaal dat een meerderheid van de Kamer dit voorstel vandaag steunde. Want ik vind het van groot belang dat kwetsbaren in de prostitutie weten dat ze óók nu nog recht hebben op steun. Vanaf het begin van de coronacrisis vraagt de ChristenUnie aandacht voor deze kwetsbare groep. Zo vroeg Stieneke van der Graaf om financiële steun aan vrouwen en mannen in de prostitutie. Ik ben blij dat het kabinet deze steun heeft gegeven. 

Maar met het openen van de seksinrichtingen morgen stopt die financiële steun wat mij betreft niet. De steunmaatregelen, zoals de Tozo en de TONK, moeten worden verlengd zodat kwetsbare mannen en vrouwen daar toegang toe houden. Laten we oog blijven houden voor deze mensen en laten we er alles aan doen zodat zij niet noodgedwongen door moeten werken. 

Labels: