Reactie Gert-Jan Segers op het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer

Binnenhof
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 22 juni 2021 om 18:44

Reactie Gert-Jan Segers op het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer

Al ruim drie maanden lijkt Den Haag vooral met zichzelf bezig, wat buiten maar moeilijk uit te leggen is. Het is goed dat er vandaag eindelijk een stap wordt gezet in een ingewikkeld proces. Tegelijkertijd maak ik me nog steeds zorgen over het politieke onvermogen om patstellingen te doorbreken en de handen ineen te slaan in het belang van Nederland.

Ik ben positief over de suggestie van informateur Hamer om het demissionaire kabinet aan het werk te zetten met die onderwerpen die niet kunnen wachten op een formatie. Dat betekent dat het demissionaire kabinet ook aan de slag moet kunnen met de voorbereiding van een op onderdelen beleidsrijke begroting. Het lijkt mij goed als de Kamer zich hier in een debat over uitspreekt. Het kabinet, op zijn beurt, kan vervolgens werken aan breder draagvlak voor de plannen voor komend jaar.

In mijn gesprek met de informateur heb ik ook ruimte gegeven aan de opdracht aan de leiders van de twee grootste fracties om een proeve van een Regeerakkoord te schrijven. Of het tot een doorbraak in de formatie zal leiden, weet ik niet, maar voor nu is het een inhoudelijke stap die wél gezet kan worden. In ieder geval gaan partijen nu inhoudelijk praten en schrijven en dat is winst.

Het mag duidelijk zijn dat de partijen die die proeve gaan schrijven, over veel onderwerpen heel anders denken dan de ChristenUnie. De ChristenUnie zal straks het resultaat van dit proces op de inhoud beoordelen, zoals dat van alle partijen mag worden verwacht. Wij beoordelen een uiteindelijke proeve dan op dat wat voor de ChristenUnie van belang is: betere zorg voor elkaar, betere zorg voor de schepping en een andere, meer dienstbare overheid.

Nu het vertrouwen van kiezers in hun gekozenen en van burgers in hun overheid onder druk staat, is het de verantwoordelijkheid van de héle Tweede Kamer en van de héle overheid om dat vertrouwen terug te winnen. Die handschoen pakken we als ChristenUnie in ieder geval graag op.

De ChristenUnie is nog steeds niet aan zet om te praten over mogelijke coalitiedeelname. We voelen ons tegelijkertijd ook zelf verantwoordelijk om op het politieke kruispunt waar we nu staan te doen wat goed is. We zullen ons de komende tijd zoals altijd, in welke rol dan ook, constructief opstellen.

Labels: ,