Coronadebat: vaccinatiegraad, gedeeltelijke openstelling onderwijs en vaccins voor arme landen

vaccinatie.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 21 augustus 2021 om 11:28

Coronadebat: vaccinatiegraad, gedeeltelijke openstelling onderwijs en vaccins voor arme landen

Gelukkig ligt de discopiek aan besmettingen achter ons en zijn er veel minder mensen ziek door Corona. Dat is mooi nieuws en geeft weer iets meer ruimte. Veel mensen zijn inmiddels ook gevaccineerd en daardoor worden er minder mensen (ernstig) ziek ondanks de heftige Delta-variant. Maar elke prik telt, zegt ook het OMT. In reactie op dit advies kwam de minister onlangs weer met het idee om – als je niet gevaccineerd bent - te betalen voor testen. Het zou kunnen bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad. 

Dat vind ik echt onverstandig. Ik denk speciaal aan al die mensen met een kleine beurs die je evengoed keuzevrijheid gunt. En ook praktisch, want werkt die stok? Of verhardt juist het wantrouwen, sijpelt het vertrouwen in een overheid die je de vrijheid geeft om beslissingen te nemen weg? Die vragen stelden we afgelopen woensdag in het debat.

De ChristenUnie vindt het namelijk een groot goed dat mensen een besluit over vaccinatie in vrijheid kunnen nemen. We willen een tweedeling voorkomen. Alle Nederlanders moeten deel kunnen nemen aan het publieke leven. Het is aan de overheid en deskundigen om mensen te informeren en te overtuigen, op inhoud van het belang van vaccinatie. Maar uiteindelijk is het een eigen afweging waar geen dwang of drang moet plaatsvinden. Dat heeft de Tweede Kamer helder uitgesproken. In een van haar adviezen noemt de Gezondheidsraad een financiële prikkel een vorm van drang. Dat kan alleen met hele stevige argumenten. Drie maanden geleden werd de Tijdelijke wet testbewijzen (Testen voor toegang) door de Kamer aangenomen. Omdat we wilden dat ook mensen met een kleine beurs keuzevrijheid hebben, is op ons initiatief de wet aangepast zodat de testen gratis zijn. Dat voorkomt indirecte druk om je te laten vaccineren. Om dan nu voor een tijdelijke wet alweer met een wetswijziging te komen, is een keuze die meer rechtvaardiging vraagt dan het kabinet geeft. Om al deze redenen heeft de fractie daarom tegen de motie van D66 gestemd om geld te vragen voor testen voor toegang.

Natuurlijk spraken we in het debat ook over de gedeeltelijke openstelling van het MBO en Hogescholen en Universiteiten. Erg goed nieuws voor al die studenten die al vanaf de vorige lente op hun studeerkamer zitten. Maar met de huidige cijfers is het wel heel belangrijk dat de beschermende maatregelen op orde zijn. Daarom hebben we de nadruk gelegd op ventilatie en een goede praktische handreiking. Maar ook aandacht gevraagd voor die groep studenten die een kwetsbare gezondheid heeft of een gezinslid met een kwetsbare gezondheid. Door onze motie gaat de minister met alle onderwijsbestuurders in gesprek om dat daadwerkelijk mogelijk te maken.

Het grootste leed zal zich de komende maanden afspelen in landen waar geen geld en mogelijkheden voor vaccinaties zijn. En voor mutanten van het virus is dit ook slecht nieuws. De WHO en ook gezondheidsdeskundigen in Nederland wijzen nadrukkelijk op het vaccintekort in arme landen. Doordat rijke westerse landen nationaal de crisis op proberen te lossen, blijft deze juist wereldwijd langer woekeren. We hebben de minister gevraagd om dit heel expliciet te betrekken bij de afweging aan welke groep eventueel een extra ‘boostervaccin’ gegeven wordt. Laten we oog blijven houden voor de meest kwetsbaren, ook buiten de grenzen van ons eigen land.

Labels: ,