Extra geld voor betere salarissen in de zorg

Verpleegster met oude vrouw.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 17 september 2021 om 09:00

Extra geld voor betere salarissen in de zorg

Als er iets voor mij duidelijk is, dan is het wel hoe belangrijk onze mensen in de zorg zijn. Ik denk dat iedereen wel kan terug denken aan heftige of kwetsbare momenten in je leven, waar je zo dankbaar bent voor verpleegkundigen of verzorgenden om jou of een geliefde van je heen. We weten hoe heftig deze tijd voor hen is. Er is hoge werkdruk en personeelstekort. Iedereen herinnert zich nog dat de waardering voor die mensen toenam, zowel in onze woorden als in ons applaus. Maar iedereen herinnert zich vast ook de waardering die op financieel vlak uitbleef, de échte structurele toezegging kwam nog altijd niet. De éénmalige 1000 euro voor medewerkers was een prachtig gebaar, zeer verdiend, maar wat mij betreft niet genoeg.  

Nu er een breed gedragen SER-advies ligt is het wat mij betreft tijd om boter bij de vis te doen.  De ChristenUnie pleit al langer voor een gerichte loonsverhoging voor het zorgpersoneel dat zich de benen uit het lijf loopt, maar al jaren structureel minder verdient dan het bedrijfsleven of mensen in de publieke sector. Dan gaat het om de handen aan het bed: verpleegkundigen en verzorgende in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en ook om de jeugdzorg.

Daarom deed ik gisteren samen met de SP het voorstel om de salarissen in de zorg, dus voor verzorgenden en verpleegkundigen, nu echt structureel te verhogen. En goed nieuws! Een Kamermeerderheid steunde ons voorstel. Het is belangrijk dat we de verhoging van salarissen voor hen nu snel gaan regelen. Zowel om de hardwerkende mensen loon naar werken te geven, maar ook om het werk weer echt aantrekkelijker te maken. Afgelopen week nog werd uit het WRR-rapport duidelijk dat mensen uit de zorg keihard nodig zijn. 

Als fractie hebben we in de afgelopen jaren altijd gepleit voor meer waardering en zeggenschap voor het zorgpersoneel. Niet alleen in geld, maar ook in het wegnemen van allerlei regels, van de terugkeer van zeggenschap voor professionele werkers daar. Een grote zak met geld helpt niet, die moet echt gericht terecht komen op de plek waar mensen te weinig verdienen. Over dat alles is een goed en breed gedragen SER-advies gekomen. Met het voorstel om het salaris te verhogen voor de groepen waar het het meeste knelt. Wij maken werk van dit voorstel en willen dat het kabinet vanaf volgend jaar 600 miljoen euro vrijmaakt in de begroting  om deze structurele verhoging van de salarissen te bekostigen. Dat loopt op tot jaarlijks ruim een miljard. Om dit te kunnen betalen verhogen wij de winstbelasting een klein beetje voor bedrijven.  Dat is een klein offer dat we mogen vragen aan bedrijven die in deze crisis met 80 miljard euro gesteund zijn en juist daardoor ook winstgevend zijn gebleven. Nu vragen we hen om een beetje meer te betalen voor precies die werkers in de zorg die juist het hardst gelopen hebben tijdens de coronacrisis. We vragen het kabinet om met dit bedrag op de plank met werkgevers in gesprek te gaan om dat te regelen. Zodat we de grote waardering die er is voor onze mensen in de zorg ook vertalen in betere salarissen.

Labels: ,