Recht doen aan mensen

Ziekenhuis zorg.jpg
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 24 september 2021 om 11:26

Recht doen aan mensen

Houd altijd oogcontact! Zolang je oogcontact hebt, zie je elkaar als mens. Dat was mijn oproep en verlangen deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was een les die ik twee weken geleden leerde toen ik een dag optrok met Harky Klinefelter. Als twintiger liep hij met Martin Luther King mee in de beroemde mars door Selma. En als ze destijds omringd werden door een vijandige menigte, zorgden ze ervoor dat ze altijd oogcontact hielden met de mensen tegenover hen. Nu is hij een tachtiger en woont hij in Steenwijkerwold in Nederland. Maar nog even gedreven als daar en toen.

‘Houd oogcontact!’ Een oproep aan de overheid om mensen nooit te zien als dossier. Een oproep aan de samenleving, aan onszelf, in een Coronatijd waarin we elkaar soms uit het oog dreigen te verliezen. Maar vooral een oproep aan mezelf: blijf altijd de ander zoeken.

Maar laat het daar dan niet bij blijven. Soms moet je elkaar niet te lang in de ogen blijven kijken, maar moet je samen gewoon aan de slag. Handen uit de mouwen. Samen het goede zoeken.

En wat ben ik dankbaar dat het dan lukt om in Nederland tot mooie resultaten te komen. Dat we als politieke partijen in een tijd van verdeeldheid en polarisatie, wel zoeken naar een weg vooruit. Hoe we samen stappen kunnen zetten om de problemen van onze tijd aan te pakken.

Ik kijk terug op een week waarop we als ChristenUnie ons hart konden laten spreken. Met onze inzet voor zorgsalarissen, voor compensatie van de stijgende energierekening, voor een isolatieprogramma dat sociaal en duurzaam is, voor de bouw van meer sociale huurwoningen en veel meer dat u hieronder vindt. Een week waarin we konden laten zien wat recht doen aan mensen en aan de schepping, voor ons betekent.

En daarin hebben we samengewerkt met de voormalige coalitie en de voormalige oppositie. Samen hebben we het goede gezocht voor ons land.

Op die manier hoop ik dat we verder kunnen. Met de les van die oude dominee uit Steenwijkerwold in ons achterhoofd: houd oogcontact!

En dan aan de slag.


---

Resultaten van de inzet van de ChristenUnie

Investeren in de zorg

Zorgsalarissen omhoog

Betaalbaar en duurzaam wonen

VisualsAPB_V12

Tegengaan energiearmoede

VisualsAPB_V2

Omzien naar mensen met een kleine beurs

VisualsAPB_V14

Onderwijs versterken

VisualsAPB_V3_Onderwijs

Recht doen en veilig leven

VisualsAPB_V16

Beter klimaat en duurzame energie

VisualsAPB_V17

Leenstelsel afschaffen

VisualsAPB_V18

Fatsoenlijke behandeling voor arbeidsmigranten

VisualsAPB_V19

Verlagen energierekening voor MKB en glastuinbouw
VisualsAPB_V4_Tuinbouw

Labels: ,