Een alternatief waarmee we het samen doen

Coronatijd 3.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 15 november 2021 om 21:00

Een alternatief waarmee we het samen doen

Steeds meer wordt duidelijk dat corona de komende jaren onder ons zal blijven. Dat betekent dat we als gehele samenleving voor de vraag staan hoe we op lange termijn met het virus gaan leven.

Want, ja, met de huidige druk op de zorg zijn nú aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat mensen in levensbedreigende situaties niet meer kunnen rekenen op noodzakelijke zorg in het ziekenhuis. De komende weken worden daarvoor lockdown-achtige maatregelen genomen, waar we geen van allen op zitten te wachten, maar wat we moeten doen om de kwetsbaren onder ons te beschermen.

Maar in plaats van steeds maar te focussen op de volgende coronagolf, is beleid nodig voor langere termijn dat op- en afgeschaald kan worden, afhankelijk van de situatie op dat moment. Wie op zee een koers uitstippelt, let niet alleen op de golven, maar kijkt vooral naar de sterren. En eigenlijk geldt dat voor de coronacrisis net zo goed: kunnen we ook áchter de golf waar we nu voor staan kijken?

Vandaag leggen we als ChristenUnie daartoe een voorstel naast de voorstellen van het kabinet. Het kabinet stelt onder meer het invoeren van het coronatoegangsbewijs voor de werkvloer voor en het instellen van ‘2G’, het uitsluitend toelaten van mensen die gevaccineerd zijn of genezen zijn van een corona-besmetting.

Wij leggen daar een alternatief naast. Niet omdat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn, er zijn al teveel partijen in de Tweede Kamer die alleen maar ‘tegen’ zijn en dat is veel te gemakkelijk. Maar omdat we denken dat het ook anders kan.

De ChristenUnie wil dat het kabinet voor het coronabeleid op lange termijn werk maakt van ‘1G’, het massaal testen voor toegang van zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden. In plaats van één groep uit te sluiten van grote delen van het publieke leven om te voorkomen dat zij besmet raken, zetten we in op een strategie waarbij besmettingen sneller worden opgespoord, zodat besmette personen in quarantaine kunnen, wat de verspreiding van het virus vertraagt en daarmee de druk op de zorg verlicht.

Eén van de redenen waarom ik denk dat dit een goed alternatief is, is de afnemende bescherming van mensen die gevaccineerd zijn waar we steeds meer over weten. Daarom is het belangrijk dat er de komende tijd door iederéén meer getest wordt. Voor planbare activiteiten zoals evenementen kan dan aan iedere bezoeker een negatieve PCR-testuitslag gevraagd worden, waarvoor je langs de GGD moet. Voor meer dagelijkse activiteiten kan ook een antigeentest (sneltest of zelftest) volstaan.

Voor de ChristenUnie is bovendien belangrijk dat met het voeren van 1G-beleid tweedeling wordt voorkomen tussen mensen die wel en mensen die niet mee mogen doen aan de samenleving. Het op zo’n manier apart zetten van een groep mensen voedt de polarisatie in de samenleving en leidt ertoe dat zij, ook als ze besmet zijn, uit het zicht raken, met potentieel méér besmettingen en uiteindelijk ziekenhuisopnamen.

Denk ik dat ik hierbij dé oplossing voor het hele probleem heb?

Nee, en eerlijk gezegd: ik denk niet dat iemand dat al heeft. We weten wel wat helpt. Handen wassen, afstand houden en andere basismaatregelen zijn belangrijk. En ook vaccinatie draagt absoluut bij aan de bescherming van jezelf en anderen.

Maar als we weten dat de vaccinatiegraad nooit honderd procent zal zijn, dat de beschermingsgraad van vaccinaties afneemt en dat vaccinatie niet bij iedereen werkt, zal dat nooit de hele oplossing zijn. Door naast te vaccineren ook veel meer te testen, zorgen we er met elkaar voor dat de zorg het beter volhoudt en dat we kwetsbaren beter beschermen. Dat is de opdracht waar we als samenleving als geheel voor staan.

Labels: ,