Waarom wij vandaag niet voor een motie stemmen over het ‘nooit invoeren van 2G’

Coronatest.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 17 november 2021 om 14:59

Waarom wij vandaag niet voor een motie stemmen over het ‘nooit invoeren van 2G’

Er is de laatste tijd veel te doen over een kabinetsvoorstel om het instellen van 2G mogelijk te maken: het uitsluitend toelaten tot bepaalde locaties van mensen die gevaccineerd zijn of genezen zijn van een corona-besmetting. Deze week hebben we er als ChristenUnie voor gepleit dat het kabinet voor het coronabeleid op lange termijn werk maakt van ‘1G’, het massaal testen voor toegang van zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden.

Op de plekken waar het kabinet 2G-beleid voorstelt, stellen wij 1G voor: Testen voor Toegang voor iedereen. Een alternatief waarmee we het samen doen en tweedeling voorkomen tussen mensen die wel en mensen die niet mee mogen doen aan de samenleving. In mijn blog vertel ik je hier meer over. Het goede nieuws van vandaag is dat ons alternatief van ‘1G’ verder wordt uitgewerkt, zodat dit als volwaardig alternatief kan worden behandeld als ook het wetsvoorstel over ‘2G’ naar de Kamer wordt gestuurd. Dat wordt in de komende twee weken verwacht. De Tweede Kamer is dan in positie om een keuze te maken voor welk beleid we kiezen: 1G, 2G of misschien nog andere alternatieven. Dat is belangrijk omdat we als parlement dan een keuze maken voor de koers voor de langere termijn.

Een deel van de politieke partijen twijfelt nog waar ze voor kiezen. Voor ons is duidelijk waar wij voor kiezen: ons eigen 1G-voorstel. Het moment om het debat daarover aan te gaan en er over te stemmen, komt als het wetsvoorstel er ligt en ook ons eigen voorstel verder is uitgewerkt. Daarom stemden we vandaag niet vóór de motie om 2G uit te sluiten.

Labels: ,