Weer aan de slag

Beediging_Stieneke 2.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 18 januari 2022 om 12:00

Weer aan de slag

Vanaf vandaag mag ik opnieuw de eervolle taak van volksvertegenwoordiger vervullen in ons Parlement. Na ruim 9 maanden keer ik terug in de Tweede Kamer en mag ik in dit ambt verdergaan met het streven naar recht en gerechtigheid. Ik ervaar het als een groot voorrecht en ben dankbaar dat ik de mensen die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven alsnog mag vertegenwoordigen. Bedankt voor de vele lieve berichten die ik in de afgelopen maanden van jullie mocht ontvangen.

Het was een bijzonder jaar. In politiek opzicht, met de langste formatie die we in onze parlementaire geschiedenis kennen, maar ook persoonlijk.

Afgelopen zomer mochten Harmen en ik opnieuw een dochter in onze armen sluiten. Wat zijn we dankbaar voor haar komst in ons leven! Ik vond het zo mooi en betekenisvol dat Harmen en onze twee dochters vanmorgen ook aanwezig waren bij de beëdiging. Door hen ben ik me er nog meer van bewust dat de besluiten die we nemen het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties. Het is bijzonder om als moeder aan hen door te geven dat je als vrouw, ook op plekken waar grote beslissingen worden genomen, je plaats mag innemen. Dat is een van de lessen en aanmoedigingen die ik van mijn eigen moeder en oma heb meegekregen. De stap om opnieuw aan te treden als Kamerlid zetten we ook samen als gezin, de ervaring uit de eerste periode helpt ons hierbij.

Toen ik eind maart afscheid nam van de fractie in de Tweede Kamer bood ik hen het boek "Ik wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied" aan, met ervaringen van mensen in de provincie Groningen. Voorin het boek schreef ik een wens voor de nieuwe fractie "bewogenheid met de enkeling en met de wereld, gedrevenheid en vasthoudendheid om te streven naar recht en gerechtigheid, en wijsheid en zegen daarbij." Dat is ook hoe ik mijn taak nu weer wil oppakken. De komende jaren mag ik met mooie onderwerpen aan de slag. Met ontwikkelingssamenwerking en Europa, waar ik me sterk mag maken voor internationale gerechtigheid. Met binnenlandse zaken waar het gaat over een sterke en integere democratie en rechtsstaat, maar bijvoorbeeld ook over de uitdagingen in de (grens)regio's. Met infrastructuur pak ik het werk weer op om me sterk te maken voor goede verbindingen tussen de verschillende regio's in ons land. Met economische zaken wil ik graag van betekenis zijn voor het MKB. Beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media maken de lijst bijna compleet.

Kaart Stieneke

Met de beëdiging vanmorgen ben ik ook weer benoemd als lid van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in in de levens van de mensen in Groningen. Het is daarom heel belangrijk om via een parlementaire enquête onderzoek te doen naar waarheidsvinding en er zo aan bij te dragen dat er recht wordt gedaan aan de mensen in Groningen. Ik woon zelf in Groningen en zie de zorgen die spelen. De nasleep van de gaswinning heeft zeer grote impact op mensen. Daar zit voor mij een drijfveer om de vragen die er leven van antwoorden te voorzien, over de aardgaswinning, maar ook de schadeafhandeling en versterking. Ik zie hierin een grote taak om de onderste steen boven te krijgen. 

Ik realiseer me dat ik in een woelige tijd aantreed. Mijn wens voor onze samenleving is dat we vrede mogen vinden, vrede in ons hart en met elkaar. Ik zie uit naar de bijzondere taak die voor me ligt en heb zin om aan de slag te gaan!

Labels: