Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jongeren

AY1A8875.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 14 maart 2022 om 11:51

Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jongeren

Vandaag lanceer ik het manifest Hoopvol perspectief, waarmee ik een lans breek voor de mentale weerbaarheid van jongeren. Dat doe ik samen met Lisa Westerveld van GroenLinks, PerspectieF en DWARS (jongerenorganisaties ChristenUnie en GroenLinks), en met steun van diverse maatschappelijke organisaties zoals MIND en Generatie Aan Zet.

De Corona-tijd heeft jongeren meer dan andere leeftijdsgroepen geraakt. Ze geven  hun leven in coronatijd het laagste cijfer van alle bevolkingsgroepen, en ook het CBS. Het is schokkend om te horen dat meer dan een kwart van onze jongeren het afgelopen jaar last had van een psychische stoornis. Corona versterkte een probleem dat er helaas al was. Ook in de jaren ervoor hadden te veel jongeren last van eenzaamheid, angst en somberheid.  Met zulke aantallen gaat het niet om een probleem van individuele jongeren. Het is tijd om in de spiegel te kijken, wat voor samenleving zijn we als onze jongeren er zo voor staan? Vinden ze nog de ruimte om te struikelen, de tijd om weer op te staan en de rust om te leren? Deze mentale gezondheidsproblemen vragen wat mij betreft om een maatschappelijke omslag. In het onderwijs, op het werk, in families en vriendengroepen. We kunnen dit echt beter.  

We hebben daarom in het coalitieakkoord opgenomen dat er een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid moet komen. Onze staatssecretaris Maarten van Ooijen gaat hiermee aan de slag. Maar we kunnen hier geen dag mee wachten. Daarom geven we met het vandaag gepresenteerde manifest als ChristenUnie aan waar wij de grootste uitdagingen zien. De eerste is dat we de oorzaken van mentale problemen niet meer bij jongeren zelf leggen, dat we het durven om rust en ruimte voor ontplooiing terug te brengen. De tweede uitdaging is de versterking van de mentale weerbaarheid, dat jongeren leren (en als je wat ouder bent, geef het voorbeeld dan ook!), ook van elkaar, hoe om te gaan met moeilijkere tijden.

Maar dit is niet alleen iets van de landelijke politiek. Juist in je eigen stad of dorp kan het verschil worden gemaakt door bespreekbaar te maken hoe het met je gaat.  Sportmogelijkheden en goede plekken in de buurt om vrienden te ontmoeten, ze zijn belangrijk. Heel veel lokale ChristenUnie-afdelingen hebben daarom met jongeren gesproken en met en voor hen een lokaal actieplan opgesteld. Per gemeente zijn er vanzelfsprekend eigen accenten en dat bepaalt de inzet van de ChristenUnie-fractie de komende raadsperiode. Het is namelijk nogal een verschil of je opgroeit in een landelijke gemeente als Tholen of een stad als Rotterdam. Zo vraagt de ChristenUnie Noordenveld om gelijke kansen voor jongeren op een stage- en werkkans om een goede start te kunnen maken op de arbeidsmarkt. ChristenUnie Katwijk wil extra inzetten op preventie van drugsgebruik met geld en extra jongerenwerkers. En zo wil de ChristenUnie Den Haag wil dat er bij nieuw beleid beter geluisterd wordt naar jongeren en pleit voor een jongerenraad waarin jongeren gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan het stadsbestuur. 

Al deze mooie plannen vragen om inzet van goede lokale bestuurders. Daarom is het zo belangrijk wie je de raad instemt komende woensdag! Ik heb de afgelopen tijd al op veel plekken in Nederland gezien wat er mogelijk is. Het straathoekwerk in Nunspeet zorgt voor laagdrempelige sportactiviteiten voor jongeren, ook om overlast en middelengebruik te voorkomen. In Rotterdam gaan ervaringsdeskundigen het gesprek met jongeren op het mbo aan om het taboe op mentale problemen te doorbreken. In Houten wordt op middelbare scholen groepstrainingen aangeboden over psychische kwetsbaarheid. Wil je dat zulk goed werk op veel meer plekken in Nederland gebeurt? Stem dan 14, 15 of 16 maart op de ChristenUnie! We willen met jou - lokaal en landelijk - ons inzetten voor een hoopvol perspectief voor jongeren! 

Lees het manifest Hoopvol Perspectief hier.

Labels: