Netwerkpartij

ledennetwerkenbanner 5.jpg
Gerrit van den Berg
Door Gerrit van den Berg op 28 juni 2022 om 12:40

Netwerkpartij

Een vereniging waar het bruist. Groepen leden met kennis van zaken die elkaar opzoeken en de partij van input voorzien. Netwerken die samen nadenken over de christelijk-sociale agenda van morgen bij onderwerpen waar zij verstand van hebben. ChristenUnie-politici die sparren met deskundige en betrokken leden uit alle hoeken van de partij en de samenleving. Een partij waar we vanuit verschillende rollen, achtergronden en verantwoordelijkheden bouwen aan onze missie om vrede te doen en recht te zoeken.
Hoe organiseren we dat met elkaar?

De ChristenUnie wil nog meer dan nu een netwerk- en ideeënpartij zijn. In het verleden zijn er al een aantal initiatieven geweest met mooie voorbeelden waarbij praktijkkennis en -ervaring werd gedeeld met politici of een verkiezingsprogrammacommissie. In de komende jaren wil de partij hierop voortbouwen. Het doel is dat er binnen de ChristenUnie een aantal ledennetwerken bestaan rond onderwerpen die belangrijk zijn voor onze partij en onze samenleving.

De netwerken gaan aan de slag langs een aantal uitgangspunten:

 • De ChristenUnie wil ruimte bieden aan twee type netwerken: themanetwerken waar leden bij elkaar komen rond specifiek thema/onderwerp en netwerken waar leden uit een deel van de partij samenkomen om elkaar te ontmoeten rond iets dat ze delen.
 • Ieder netwerk kent een kerngroep van minstens vier leden die verantwoordelijk zijn voor het netwerk. Ieder ChristenUnie lid die het doel ondersteunt van het netwerk kan lid worden. De kerngroep organiseert (online) momenten die toegankelijk zijn voor alle leden van het netwerk én brengt groepen ervaringsdeskundigen of experts bij elkaar rond specifieke onderwerpen. Dit kan  bijvoorbeeld via een werkgroep binnen het netwerk.
 • Politici, partijgeledingen en verkiezingsprogrammacommissies vragen via de kerngroep (deskundige) leden van het netwerk om advies.
 • Leden kunnen via de netwerken inbreng leveren bij politici, het WI en commissies zoals verkiezingsprogrammacommissies.
 • Een netwerk wordt opgericht door het Landelijk Bestuur op basis van een (kort) oprichtingsplan dat een kerngroep van leden via het partijbureau indient. Hiermee maakt de partij afspraken over het doel, de organisatie en de duur van het netwerk.
 • Het partijbureau is aanspreekpunt voor de netwerken.
 • Het doel is dat netwerken na een jaar minstens 50 leden hebben en we streven naar een  brede vertegenwoordiging van de partij.
 • Netwerken krijgen de mogelijkheid om een kleine bijdrage te vragen ter bestrijding van eventuele onkosten die ze maken.
 • We beginnen met een pilotfase tot eind 2023 waarna we evalueren.

Het klinkt wat formeel, maar we hopen dat op deze manier de netwerken hun plek gaan vinden binnen onze partij. Een aantal van de spelregels zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en we hebben ook inspiratie opgedaan bij andere politieke partijen die met ledennetwerken werken.

We kiezen bij de opbouw van de netwerken liever voor zorgvuldigheid dan haast. De capaciteit van het partijbureau is beperkt, maar belangrijker is dat we graag ruimte bieden om te leren. Daarom beginnen we met vijf netwerken. Hieronder vallen ook bestaande netwerken die nu binnen de gezamenlijke aanpak gaan werken en groepen leden die bij het partijbureau al kenbaar maakten een netwerk op te willen richten. Voor volgend jaar gaan we in gesprek met leden die rond andere thema’s een netwerk willen oprichten.

De eerste groslijst van mogelijke netwerken staat hieronder. Uitgangspunt bij de themanetwerken is dat ze bijdragen aan de christelijk-sociale agenda van morgen, betrokken leden vanuit kennis en ervaring input geven voor de dilemma’s van vandaag én ruimte bieden voor ontmoeting en betrokkenheid van partijleden. Bij de andere netwerken ligt het accent sterker op ontmoeten en verbinden.

Themanetwerken

 • Netwerk jeugd en gezin
 • Onderwijsnetwerk
 • Wonen en ruimte netwerk
 • Netwerk Duurzaamheid en klimaat
 • Netwerk landbouw, natuur en voedsel
 • Netwerk zorg
 • Netwerk armoede, schulden en bestaanszekerheid
 • Netwerk financiën & economie
 • Netwerk EU
 • Netwerk vrede zoeken & recht doen wereldwijd (buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking, asiel & migratie en godsdienstvrijheid)

Netwerken

 • Veelkleurig netwerk
 • LHBTIQ+ netwerk
 • Young Professional Netwerk
 • Netwerk christelijk-sociaal denken
 • Netwerk gebed
 • Vrouwennetwerk

 

 

 

 

Via een enquête vragen we aan leden welke thema’s en netwerken u wil onderstrepen of aanvullen als prioriteit voor onze partij. Dit najaar bouwen we verder aan de netwerken en aan een netwerkpartij waar het bruist. Later dit jaar informeren we u verder over de netwerken die van start gaan en hoe u aan kunt sluiten.

We kijken er naar uit om samen te bouwen aan de partij en aan onze gezamenlijke missie.

Vriendelijke groet!

Gerrit van den Berg
Coördinator partijnetwerken ChristenUnie