Op zoek naar waarheid en recht

Stieneke_Persco_GroningenPE.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 28 juni 2022 om 12:08

Op zoek naar waarheid en recht

Deze week starten de openbare verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Na anderhalf jaar van voorbereidingen, door het vorderen van stukken, technische briefings, denkwerk, schrijven, werkbezoeken brengen en heel veel gesprekken voeren met betrokkenen, zijn we in deze nieuwe fase van het onderzoek beland. Tegelijk ook de meest zichtbare fase.

Tijdens de openbare verhoren worden getuigen, deskundigen en betrokkenen onder ede verhoord. Dat maakt een parlementaire enquête tot het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie zijn dan ook verplicht om te verschijnen.

Het doel van ons onderzoek is waarheidsvinding en inzicht te verkrijgen in hoe de besluitvorming liep over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit moet het mogelijk maken om tot een oordeel te komen over een periode van zestig jaar en ook om lessen te trekken en aanbevelingen te doen.

Ik woon zelf in Groningen en zie hoe diep de gevolgen van de gaswinning ingrijpen in de levens van mensen. Daar zit voor mij een drijfveer als lid van de parlementaire enquêtecommissie om de vragen die er leven van antwoorden te voorzien en de waarheid boven tafel te krijgen. Een grote opdracht en verantwoordelijkheid. Die we als commissie hopen te vervullen samen met onze goede onderzoeksstaf.

Het belooft een intensieve tijd te worden die ook intens beleefd zal worden door de mensen in Groningen. Zondag werd er in veel kerken ook gebeden voor de bewoners van het aardbevingsgebied en het werk van de parlementaire enquêtecommissie. Daardoor gesterkt vat ik morgen de taak weer aan. Op zoek naar waarheid en recht.

Wil je de openbare verhoren volgen? Dat kan. Alle verhoren zijn live te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer. De openbare verhoren worden gehouden van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli. Na de zomer gaan we verder van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 14 oktober. Voor meer informatie en de namen van de mensen uit de eerste verhoorweek verwijs ik je graag naar de website van de Tweede Kamer.
www.tweedekamer.nl/Groningen

Labels: ,