Zijn wie je bent, kunnen praten over wat je wilt

Zetels Tweede Kamer.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 5 juli 2022 om 19:38

Zijn wie je bent, kunnen praten over wat je wilt

De ChristenUnie wil dat iedereen zich in Nederland veilig weet in zijn eigen omgeving en dat je vrij bent om eigen keuzes te maken. Want wie je ten diepste bent, mag niet verdrukt raken door anderen. 

De ChristenUnie is daarom ook tegen conversietherapie.  Als het gaat om geaardheid, gaat het om je zijn. Niemand kan je dat voorschrijven.

Voor jongeren die worstelen met hun geaardheid, of worstelen met vragen wat dit betekent voor hun leven of hoe ze zich verhouden tot hun geloof, is het heel belangrijk dat er alle ruimte is voor (pastoraal) gesprek. Die ruimte is belangrijk om te groeien, om verder te ontdekken wie je bent en dat geldt voor ons allemaal. Daarbij is zorgvuldigheid nodig. Want het raakt wie je ten diepste bent en dan moet je je veilig weten.

Vanuit de Kamer wordt nu gewerkt aan een wet om conversietherapie strafbaar te stellen. Uit onderzoek blijkt dat conversietherapie geen duidelijk afgebakend fenomeen is en dat niet duidelijk is hoe vaak het voorkomt. De ChristenUnie-fractie heeft vragen bij nieuwe wetgeving. Strafbaarstelling vraagt ons altijd om zorgvuldig te kijken naar de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en weging van grondrechten. Voorstanders van wetgeving is het nog niet gelukt om een duidelijke grens te trekken tussen schadelijke vormen van therapie die willen veranderen wie je bent aan de ene kant en waardevolle vormen van levensbeschouwelijke gesprekken over wie je bent en hoe je van daaruit invulling geeft aan je leven aan de andere kant. Wat ons betreft kan wetgeving er in ieder geval niet toe leiden dat zulke gesprekken ook als strafbaar worden aangemerkt. 

Laat het vergroten van vrijheid en het bevorderen van een veilige en vertrouwde omgeving voorop staan, met ruimte voor het (pastorale) gesprek.

Labels: