Speech Mars voor het Leven

Jonge vrouw op bank.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 12 november 2022 om 14:00

Speech Mars voor het Leven

We zijn hier vandaag omdat ons hart klopt voor hen die weerloos zijn, voor het ongeboren leven. Voor het pasgeboren kindje. En voor de moeder die dat kindje draagt, voor de vader die voor hen beide mag zorgen. We staan hier omdat we geloven dat elk leven, van het moment dat het wordt geweven in een moeder totdat de ouderdom gekomen is en je daar ook door getekend kan zijn, in armoede of rijkdom, in gezondheid of ziekte, elk leven is een geschenk. Geschapen naar het beeld van God. En daarom schrijft de Spreukendichter: ‘Maar jij moet spreken voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Jij moet opkomen voor het recht van mensen die vertrapt en uitgebuit worden. Spreek en oordeel rechtvaardig.’ Daarom willen we staan naast de vrouw die ongewenst zwanger is, daarom willen we er zijn voor haar en voor het kindje dat zij verwacht.

We staan hier vandaag misschien ook wel met een onmachtig gevoel. Op te moeten komen voor iets wat we persoonlijk niet kunnen verhinderen. Daarbij staan we hier vandaag niet tegenover mensen in noodsituaties, mensen in de knel. Juist niet. Laat ons er zijn voor de mensen in tranen, voor de mensen in de stress.  We zijn hier, ik ben hier, omdat ik geloof dat we geroepen zijn om onze naaste lief te hebben, om betrokken te zijn, juist als het leven vol barsten is. Zo wil ik er zijn voor de vrouwen die voor ingrijpende keuzes in hun leven staan. En de vraag die mij dan bezig houdt: waar zijn zij mee geholpen?

En gek genoeg, begint dat niet eens in Den Haag, in het politieke hart van Nederland waar belangrijke beslissingen worden genomen. Nee dat begint, op onze knieën. Met het gebed: Here laat ons iets mogen laten zien van Uw liefde, voor mensen in de knel. Want juist daar was U altijd toen U hier op aarde wandelde, en zo bent U er nog. Dat geloven we, en mag ik zo U dienen, deze dag, dit moment, op de plek waar ik geroepen ben. Want ja, allemaal begint onze roeping op de plek waar we leven, wonen en werken, waar onze dagelijkse keuzes echte impact hebben op mensenlevens. Daar waar we onderdeel zijn van een plaatselijke gemeenschap, een kerk, een wijk. In die gemeenschap mogen we biddend staan en tot zegen zijn, Daar kunnen we er zijn voor vrouwen in nood en concreet voor hen klaarstaan. 

Voelen meisjes, vrouwen, die ongewenst zwanger zijn, zich veilig? Misschien zijn ze jong en hadden ze dit helemaal niet voor ogen. Misschien worden ze geconfronteerd met een heftige medische prognose van hun kindje. Kunnen zij met hun dilemma’s naar voren komen? En staat er dan een bekende of onbekende warme gemeenschap om hen heen die naar hen luistert en hen alle hulp geeft die nodig is? Bieden wij die ruimte?

Want vrouwen hebben zorgen over hun inkomen, hun woonruimte, hun studie. Als zij weten dat ze daarbij geholpen worden, is een keuze vóór het leven beter en sneller te maken.

Maar ook hier in Den Haag hebben onze besluiten invloed. En het is zo verdrietig dat juist hier  in het afgelopen jaar wel het besluit genomen om de abortuswet te versoepelen, door de beraadtermijn flexibel te maken. Een pijnlijk besluit waar wij als ChristenUnie tegen zijn, juist omdat het voorbij gaat aan de bescherming van het ongeboren leven, aan de ruimte die vrouwen ook moeten hebben om andere oplossingen te bespreken. Zonder een vaste beraadtermijn zijn juist vrouwen in kwetsbare omstandigheden, van armoede, van culturele druk, van een dwingende vriend, juist zij zijn extra kwetsbaar. En juist daarom wil ik u vragen, nu de wet de bescherming nog minder biedt, kunnen we in al onze steden, in onze dorpen nog steeds plekken bieden, waar vrouwen zich welkom weten om hun vragen en twijfels te uiten, om hulp te vinden?

En zo staat hier tegelijkertijd staat ook een hoopvol Kamerlid. Omdat het bij de vorming van de nieuwe coalitie ook gelukt is om goede stappen te zetten, stappen die bijdragen aan de bescherming van het ongeboren leven, van het beginnende leven. Wat willen we graag dat het aantal ongewenste zwangerschappen en aantal abortussen minder wordt, en wat is het bijzonder in deze tijd dat de regering dit nu ook als ambitie spreekt en daar werk van maakt. De hele coalitie, dus ook VVD en D66, hebben hier de handtekening onder gezet. 10 jaar geleden kon eenzelfde ambitie nog rekenen op hoongelach. Nu niet meer. En onze staatssecretaris Maarten van Ooijen werkt aan het realiseren van die ambitie. Hij werkt met veel organisaties om ongewenste zwangerschappen te voorkomen en om goede zorg voor moeder en kind te realiseren. En daar heeft hij ook al die lokale gemeenschappen voor nodig die voor hen klaar staan.

Beste mensen, broeders en zusters, laten we allemaal, omdat ons hart klopt voor hen die weerloos zijn, die moeite kennen in hun leven, voor het ongeboren leven, laten wij biddend onze plek innemen en zo bijdragen aan een zorgzame, betrokken gemeenschap op de plek waar we wonen. Door gebed, je tijd, je geld of je praktische klaarstaan op de plekken waar jij kan bijdragen aan die veilige plek voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Of je nu een hoopvol, onmachtig of bezorg mens bent: laten we in Jezus’ naam met elkaar zorgen voor deze vrouwen. En zo verwachten we elke dag het Koninkrijk van onze Here, die vrede brengt voor allen, en waar de tranen gedroogd zullen worden. En dat belijden we ook op deze dag, van U is het Koninkrijk, en in die verwachting zullen we op weg gaan.

Deze speech is op 12 november 2022 uitgesproken bij de Mars voor het Leven 

Labels: