Onderzoek naar waarheid en recht

Stieneke bij parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.jpeg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 24 februari 2023 om 18:17

Onderzoek naar waarheid en recht

Met het aanbieden van het eindrapport vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer ronden we als parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen een onderzoeksperiode af van 2,5 jaar.

Ik heb het vaak een onderzoek naar waarheid en recht genoemd. Naar waarheid, omdat op veel vragen een antwoord moest komen. Naar recht, omdat de waarheid richting zou geven waarvoor de mensen in Groningen recht moet worden gedaan.

De waarheid bracht aan het licht dat de belangen van de mensen in Groningen structureel zijn genegeerd bij de aardgaswinning.

Hoewel ik wist dat deze woorden vandaag zouden klinken, drong deze boodschap van erkenning indringend door. Dat was af te lezen aan de gezichten van de bewoners die vandaag bij de presentatie in Zeerijp aanwezig waren en die ik na afloop heb gesproken. Het waren de mensen die we eerder tijdens onze werkbezoeken in de provincie Groningen en tijdens de openbare verhoren hebben ontmoet.

Om de weg naar herstel en verzoening in te kunnen zetten, moet eerst de, pijnlijk gebleken, gang van de waarheid doorlopen zijn. Het opent hopelijk de weg naar gerechtigheid en ik hoop dat er met gerechtigheid ook weer vertrouwen komt

Labels: ,