Reactie OVV rapport

co2.jpg
stienekevandergraaf2018
Door Stieneke van der Graaf op 14 april 2023 om 18:00

Reactie OVV rapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag een stevig rapport opgeleverd. Hierbij mijn reactie:

  • De OVV heeft vandaag een stevig rapport opgeleverd. De OVV concludeert dat zowel de grote industriebedrijven als de overheid tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen in de buurt. Er wordt te vrijblijvend met de veiligheid van omwonenden omgegaan.
  • Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid jegens hun omgeving nemen en hebben een maatschappelijke zorgplicht.
  • En gemeenten en omgevingsdiensten moeten durven optreden; binnen wet- en regelgeving is meer mogelijk dan nu vaak gebeurt. -> we zien al langer dat grote bedrijven de overheid lijken te overbluffen in macht en kennis, maar gezondheid van mens en milieu moet voorop staan.
  • De regering, en de staatssecretaris in het bijzonder, moet haar rol nadrukkelijker invullen en het bevoegde gezag aanspreken op hun mogelijkheden, maar ook beter ondersteunen met kennis, kunde, wetgeving, financiering en capaciteit.

Labels: ,