Keuzes voor de toekomst van Groningen

Mirjam in Groningen
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 14 juni 2023 om 08:48

Keuzes voor de toekomst van Groningen

In het debat van afgelopen week bespraken we de conclusies van het rapport over de gevolgen van zestig jaar gaswinning. En de conclusie is helder: de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Er is sprake van een ‘ongekend systeemfalen’ met rampzalige gevolgen. Er is te laat geluisterd, de gezondheid en veiligheid van Groningers is te lang genegeerd en geld was dominant bij besluiten over gaswinning. Zowel publieke als private partijen hebben hun plicht verzaakt.
Voor onze fractie was dit debat ook het moment om in de spiegel te kijken en een politiek oordeel uit te spreken over zestig jaar aardgaswinning en de negatieve gevolgen daarvan voor Groningen, die zich tot op de dag van vandaag laten voelen. En dat vraagt om verantwoording. In het debat hebben wij dit benoemd en in onze motie spreken we daarom ook uit dat we het beleid van de afgelopen zestig jaar afkeuren én betreuren wat er gebeurd is. En we kijken vooruit, want wat is het belangrijk dat we juist nu perspectief bieden aan Groningen. De motie die ik namens de ChristenUnie heeft ingediend is hier te vinden:


.
 
Recht doen aan Groningen, koste wat kost. Dat is onze inzet en dat is ook de inzet van dit kabinet met staatssecretaris Vijlbrief. Dat zullen wij nauwlettend blijven volgen, ook na dit debat, zodat het niet bij woorden blijft maar er daadwerkelijk een vervolg is, gericht op nieuw perspectief.

Labels: ,