Bij werken aan echte oplossingen voor migratie houden we vast aan onze diepste waarden

Gevluchte vrouw met baby op de arm in Oekraïne.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 7 juli 2023 om 22:35

Bij werken aan echte oplossingen voor migratie houden we vast aan onze diepste waarden

“De ChristenUnie wil met hart en ziel werken aan een humaan en effectief migratiebeleid. Dat is nodig. Voor de mensen die het hardst bescherming nodig hebben, in de regio, in Europa en zo nodig in Nederland. Én voor de wijken en de dorpen waar het knelt omdat er simpelweg te veel nieuwe mensen komen, wat een druk legt op onze samenleving, op onze gemeenschappen. Daarom is het belangrijk om met elkaar te spreken over maatregelen die zorgen voor beheerste migratie, zeker voor arbeid en óók voor asiel. Daarin waren we bereid om ver te gaan."
]
"Voor ons is een van de waarden die belangrijk is bij voorstellen, dat kinderen opgroeien bij hun ouders, zodat zij voor hen kunnen zorgen. Als gezinspartij staan wij daar voor. Zo hebben we de verschillende voorstellen gewogen. Het is helaas samen met de andere partijen – die vanzelfsprekend hun eigen uitgangspunten hebben- niet gelukt om te komen tot een pakket dat we gezamenlijk kunnen dragen. Daarom steunen wij het voornemen van de minister-president om ontslag aan te bieden bij de Koning voor het huidige kabinet en demissionair met de huidige coalitie een regering te blijven vormen.
]
De missie van de ChristenUnie blijft dezelfde: opkomen voor mensen en gezinnen in de knel, bouwen aan gemeenschappen die voldoende draagkracht hebben en bouwen aan een politiek die dienstbaar wil zijn en gaat voor het goede samenleven.”

Labels: ,