Een rechtvaardige en dienstbare overheid dichtbij mensen

Zetels Tweede Kamer.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 29 augustus 2023 om 18:00

Een rechtvaardige en dienstbare overheid dichtbij mensen

Meer Kamerleden, visiedebatten over de lange termijn in plaats van de laatste krantenkop en een nieuw wetgevingsproces dat meer tijd geeft voor goede wetgeving.  Deze voorstellen doe ik vandaag samen met mijn collega Laurens Dassen van Volt. De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan een initiatiefnota met als doel ons parlement te versterken. Want de overheid moet dienstbaar zijn, dichtbij mensen staan en oog hebben voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Daarom is het voor de ChristenUnie zo belangrijk dat overheid goed functioneert. En dat begint voor mij bij een democratie waar volksvertegenwoordigers voluit werken aan stevige wetgeving, de regering controleren en tegelijk ruimte hebben om het land in te gaan. Want juist de gesprekken met mensen aan de keukentafel, met mensen die met de voeten in de klei staan, helpen mij om te komen tot goede wetgeving.

Om zo volksvertegenwoordiger te kunnen zijn is anno 2023 niet eenvoudig. Waar de één zich druk maakt over de ophef van de dag, valt de ander uit vanwege een te hoge werkdruk. We hebben bovendien een Tweede Kamer die in 1956 passend was, met zo’n 10 miljoen Nederlanders en alleen de brieven per post. De tijden zijn veranderd en stellen daarom andere eisen. Er is dus een cultuuromslag én onderhoud van het instituut nodig.

Zo’n cultuuromslag vraagt dus óók om concrete plannen. Het is hoog tijd om ons parlement te versterken. Met meer oog voor de lange termijn - wat voor samenleving willen we zijn over tien of twintig jaar- een grotere Kamer en betere wetgeving die recht doet aan mensen willen wij daarvoor eerste stappen zetten. Zodat we dát kunnen doen wat Nederland nodig heeft. Volksvertegenwoordigers die thuis zijn aan de keukentafel of op de werkvloer, die zo de regering controleren en werken aan wetgeving. Zo wil de ChristenUnie bijdragen aan een rechtvaardige en dienstbare overheid, dichtbij mensen. 

Meer lezen over onze plannen? Lees hier onze initiatiefnota:

Initiatiefnota Versterking Tweede Kamer

Labels: ,