Reactie op de troonrede

Aanbieden_koffertje_Tweede_Kamer_uitsnede.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 19 september 2023 om 17:11

Reactie op de troonrede

Op deze feestelijke Prinsjesdag weten we ook dat mensen zich zorgen maken. Of ze rustig kunnen bestaan, of ze goed kunnen zorgen voor geliefden. Juist daarom is het tijd voor verandering. De koning sprak mooie woorden over de samenleving. ‘Het maatschappelijk weefsel verdient alle bescherming.’ Daarmee heeft hij de kern te pakken. De samenleving is nu aan zet. De markt is niet de oplossing voor tal van problemen. En van de weeromstuit alles van de overheid verwachten is veel te maakbaar. Ik vind dat de overheid de samenleving op waarde moet schatten. Zorgzame gemeenschappen in de straten, in de wijken, in de dorpen en in de steden. Bouwen met elkaar én voor elkaar.

Dat is hard nodig, want velen kampen met zorgen. We kennen allemaal de hoge inflatie, de hoge prijzen, of het nu gaat om de prijs van boodschappen of de hoogte van je energierekening. Daarom vraagt deze tijd om forse maatregelen om te voorkomen dat er meer kinderen in armoede opgroeien. Ik vind: wie werkt, moet alle rekeningen gewoon kunnen betalen. Of je nu alleen woont of met een groot gezin. Het is goed om te zien dat het kabinet, met onze minister van Armoede voorop, stevige stappen zet om de mensen met lage en middeninkomens te helpen, juist in deze tijd. Daarmee wordt een forse stap gezet om rust in het huishoudboekje te bieden. 

Er is meer nodig. Als we willen bouwen aan zorgzame gemeenschappen, als we willen investeren in de samenleving, dan vraagt dat om betere verbindingen. Met elkaar, maar ook heel letterlijk. Dat je gewoon de bus kan pakken om op bezoek te gaan bij je zieke moeder. Dus meer bussen in plaats van minder. De trein als echt alternatief voor de auto. De komende dagen wil ik daar voor knokken: betere en betaalbare bereikbaarheid, ook buiten de steden. 

We staan aan de vooravond van een omslag. Door de samenleving te stutten en te sterken, wint ze aan kracht en kunnen we problemen en zorgen omzetten in oplossingen. Dat doet de ChristenUnie graag met alle partijen die daar stappen voor willen zetten.

Labels: