ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

CU Campagne _ Ede - Coalitie Samenleving  - Opus56fotografie.nl -131 - 3325 -_.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 6 november 2023 om 07:00

ChristenUnie opent meldpunt voor mantelzorgers

De ChristenUnie opent maandag een digitaal meldpunt voor mantelzorgers. Het meldpunt heeft tot doel om meer en beter inzicht te krijgen waar mantelzorgers tegenaan lopen. Mantelzorgers hebben ook goed zicht op wat er in de zorg misgaat. Dat is juist nu nodig met het oog op de vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. De ChristenUnie neemt het initiatief in samenwerking met de partners van Coalitie Samenleving. 

Mantelzorgers zijn een cruciaal fundament voor het welzijn van Nederland: ruim vijf miljoen mensen in Nederland, een derde van bevolking, is mantelzorger. Onnodig papierwerk en regeldruk zorgen voor problemen. Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met regeltaken. Liefst vier op de tien mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om als gevolg van die regeldruk te doen wat ze willen doen: zorgen. De ChristenUnie vindt onnodige bureaucratie onacceptabel en opent daarom een meldpunt waar mantelzorgers terecht kunnen met klachten en ideeën: www.coalitiesamenleving.nl.

Zorg ontbreekt als belangrijk thema
De (mantel)zorg als thema komt in de huidige verkiezingscampagne nauwelijks naar voren. Om daar verandering in te brengen krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de problemen op de agenda te zetten. De ChristenUnie gaat ook op bezoek bij melders om in de praktijk te zien waar zij tegenaan lopen.

Coalitie Samenleving
Vorige week presenteerde de ChristenUnie samen met BBB, CDA en maatschappelijke organisaties de #CoalitieSamenleving. Deze coalitie heeft een manifest opgesteld met negen concrete plannen om de regeldruk voor mantelzorgers tegen te gaan en waarin wordt gepleit voor een meer vanzelfsprekende rol van mantelzorgers naast de professionele zorgverlener. Daarnaast wil de coalitie dat er meer financiële middelen worden uitgetrokken voor de ondersteuning van mantelzorgers en moet er eenvoudiger en ruimer verlof komen voor mensen die zorgdragen voor hun naaste(n).

De klachten en ideeën voor verbetering en de voorstellen van de Coalitie Samenleving worden gebundeld en meegenomen richting het nieuw te vormen kabinet. In het verkiezingsprogramma maakt de ChristenUnie zich sterk voor betere mantelzorg, onder meer door in te zetten op betaald mantelzorgverlof.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker: “Het is tijd om de zorg op te kaart te zetten. Door de vergrijzing en de tekorten in de zorg wordt de noodzaak om voor elkaar te zorgen steeds groter. Maar nog veel te vaak zijn er belemmeringen om goed voor elkaar te zorgen. Met de start van dit meldpunt geven we de urgente problemen in de zorg een gezicht.”

Wil jij een melding doen? Ga naar www.coalitiesamenleving.nl en geef je melding door!

Labels: ,