Berichten geschreven door Carla Dik-Faber

 1. Coronavirus.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 14 januari 2021

  Mag je kiezen tussen coronavaccins?

  De vaccinaties tegen corona zijn begonnen en dat is goed nieuws. Persoonlijk ben ik blij dat God aan mensen de kennis heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen om daarmee levens te sparen. Voor de bestrijding van corona is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. 

  Lees meer over "Mag je kiezen tussen coronavaccins?"
 2. Jonge vrouw op bank.jpg
  carladikfaber2018 01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Carla Dik-Faber, Gert-Jan Segers op 10 december 2020

  Betere hulp voor onbedoeld zwangere vrouwen

  Als je kleine kinderen hebt, is het een leuk spelletje. ‘Wat nou als…’ en dan iets onmogelijks benoemen. Wat nou als je zou kunnen vliegen? Wat zou je dan doen? Of als je onzichtbaar zou zijn? Of één dag wereldberoemd? Kinderen worden groter, dit soort spelletjes flauw. En toch is het goed om jezelf af en toe zo’n onmogelijke vraag te stellen. Bijvoorbeeld deze: wat nou als we het met D66 eens kunnen worden over een aantal stappen in de goede richting bij het abortusbeleid?
   
  Lees meer over "Betere hulp voor onbedoeld zwangere vrouwen"
 3. Verpleegster met oude vrouw.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 30 november 2020

  Zorg voor zeggenschap

  Goede zorg is letterlijk van levensbelang. Sinds maart van dit jaar is Nederland nog eens extra van dit besef doordrongen. Onze samenleving kan niet zonder toegewijde zorgverleners. Mensen die dag en nacht voor ons klaar staan. In de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen maken zij ‘zorg voor elkaar’ concreet. Zorgprofessionals verdienen onze waardering en alle ruimte om te doen waarvoor ze zijn opgeleid en wat ze graag doen: zorgen. Warme woorden zijn daarvoor niet voldoende. 

  Lees meer over "Zorg voor zeggenschap"
 4. 202009-TV-spot-TK-verkiezingen-26.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 24 november 2020

  Rechtstreeks van de boer

  Een duurzame toekomst voor de landbouw begint met een eerlijke prijs voor boeren. Een mooie manier om meer te verdienen, is door het verbinden van boeren en burgers. Een korte keten dus. De boer hoeft dan de winst met minder partijen te delen. Bovendien zien consumenten direct waar hun groenten, vlees of zuivel vandaan komen. Zo zorgen deze korte ketens voor meer waardering voor het voedsel én voor een goede boterham voor de boer.

  Lees meer over "Rechtstreeks van de boer"

  Labels:

 5. david-beale-gOsGgt4olNs-unsplash.jpg
  carladikfaber2018 CU logo onder elkaar blauw
  Door Carla Dik-Faber, Webredactie op 24 november 2020

  ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over zingen in groepsverband

  Onlangs heeft het kabinet op advies van het OMT het zingen in groepsverband verboden voor iedereen vanaf 13 jaar. Omdat dit niet genoemd werd in de persconferentie en ook in de brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk werd uitgelegd, kwamen er vanuit de koorwereld veel vragen. De fractie van de ChristenUnie vraagt daarom aan minister De Jonge om een toelichting doormiddel van schriftelijke vragen. 

  Lees meer over "ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over zingen in groepsverband"

  Labels:

 6. Groningen.jpg
  carladikfaber2018 stienekevandergraaf2018
  Door Carla Dik-Faber, Stieneke van der Graaf op 17 november 2020

  ChristenUnie: Kabinet investeer in Noord-Nederland door JTF gelden toe te kennen

  De ChristenUnie wil dat het kabinet nu snel duidelijk maakt dat middelen die vrijkomen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) worden toegekend aan Noord-Nederland. De in potentie ‘honderden miljoenen’ moeten wat de ChristenUnie betreft geïnvesteerd worden in de energietransitie en groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. “Het kabinet moet nu echt aan de slag met de verdeling van deze middelen en zo Noord-Nederland het perspectief bieden dat ze nodig hebben én waar ze recht op hebben. Decennialang hebben we geprofiteerd van de gaswinning in het Noorden. Het kabinet is nu aan zet om de noordelijke provincies nieuw perspectief te geven nadat ze keer op keer de klappen hebben moeten opvangen”, aldus Carla Dik-Faber. 

  Lees meer over "ChristenUnie: Kabinet investeer in Noord-Nederland door JTF gelden toe te kennen"
 7. scheuren groningen
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 6 november 2020

  Groningen verdient perspectief op de toekomst

  De mensen in Groningen moeten net zo fijn en veilig kunnen wonen als mensen elders in ons land. Dat is het doel waar we aan werken, en dat is ook waar ik mij met hart en ziel voor inzet.

  Het zo snel mogelijk dichtdraaien van de gaskraan was een mooie eerste stap. Maar we zijn er nog niet. En daarom ben ik blij dat we vandaag opnieuw stappen kunnen zetten en dat er een akkoord ligt waarmee recht wordt gedaan aan de bewoners van het gebied. Doordat de regels voor de versterking van huizen steeds weer veranderen, zijn er onuitlegbare scheidslijnen in straten en dorpen ontstaan. Hierdoor is de sociale binding in gemeenschappen onder druk komen te staan.

  Lees meer over "Groningen verdient perspectief op de toekomst"
 8. Schermafbeelding 2020-10-28 om 17.54.07.png
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 28 oktober 2020

  Bijdrage coronadebat 28 oktober

  De beschermwaardigheid van het leven, oog voor het welzijn van iedereen en bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Dat zijn de waarden die de ChristenUnie steeds weer voor ogen heeft als we spreken over de bestrijding van het coronavirus – ook met de lange winter die voor ons ligt.

  In deze tijd van polarisatie en verwarring is er een schreeuwende behoefte aan perspectief in onze samenleving. Op de eerste plaats in de ziekenhuizen, waar de boodschap vanmorgen voor mij helaas helder is: de rek is er uit er moet meer gebeuren om onze zorg overeind te houden. Maar ook in de horeca en bij mensen thuis. Het kabinet heeft aangegeven nog te willen wachten met verdere maatregelen: dat is nu te vroeg. Maar de ChristenUnie heeft een andere zorg. 

  Lees meer over "Bijdrage coronadebat 28 oktober"
 9. kinderverdriet
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 13 oktober 2020

  Voorzichtig spreken over ernstig zieke kinderen

  Het is ongelooflijk verdrietig als je machteloos moet toekijken als je kind zó ernstig ziek is en lijdt, en je weet dat je het kind op korte termijn zult verliezen. Juist daarom past het ons om hier voorzichtig over te spreken. Als het gaat om jonge kinderen die op korte termijn zullen sterven, dan gaat het in de kern om het verlenen van passende zorg in hopeloze situaties waar geen perspectief meer is.

  Lees meer over "Voorzichtig spreken over ernstig zieke kinderen"

  Labels:

 10. Rivier
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 13 oktober 2020

  Reactie Carla Dik-Faber op de stikstofwet

  Vandaag zetten we opnieuw een stap in de goede richting. We kiezen voor goed rentmeesterschap en zorg voor de schepping. Met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering werkt het kabinet aan herstel en versterking van de natuur en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Met een structurele aanpak, monitoring en bijsturing én een resultaatsverplichting in de wet, wil dit kabinet ervoor zorgen dat de stand van natuurgebieden in ons land verbetert en de trend van biodiversiteitsverlies keert. 

  Lees meer over "Reactie Carla Dik-Faber op de stikstofwet"