Berichten geschreven door Marijke Heuvelink

 1. Kaarsen kerk.jpg
  23 Marijke Heuvelink.jpg
  Door Marijke Heuvelink op 4 maart 2021

  Katholiek in de ChristenUnie

  Het katholieke mensbeeld in één woord samengevat is: WIJ. Wij, gelovige broeders en zusters, in een wereldwijd netwerk van gelovigen leken, kloosterlingen en clerus. Naar een rooms-katholieke kerk gaan is herkenning: in elk land, in elke taal gaat het om dezelfde liturgie. We delen dezelfde waarden, we zien naar elkaar om. ‘Wanneer één van ons lijdt, lijdt de gehele gemeenschap’. We geven ons leven voor Gods werk, in een klooster of in de wereld. Biddend en werkend maken we de wereld een beetje beter. Om dat ‘wij-gevoel’ voel ik mij zo thuis in de Rooms-Katholieke Kerk en traditie.

  Lees meer over "Katholiek in de ChristenUnie"

  Labels: