Over 45e partijcongres 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei 2022 houdt de ChristenUnie alweer haar 45e partijcongres. 

We zijn blij dat het na twee jaar weer mogelijk is om fysiek samen te komen. We nodigen u daarom van harte uit om naar Zwolle te komen en daar het congres mee te beleven, andere leden te spreken en deel te nemen aan een van de workshops. Ook nemen we ruim de tijd voor een uitgebreide netwerklunch om gezellig bij te praten.

Het plenaire deel van het congres zal ook online worden uitgezonden. Als lid kunt u ook vanuit huis stemmen. Op afstand stemmen is wel complexer, dus we willen u aanmoedigen om vooral naar Zwolle te komen en daar ter plekke mee te doen met de stemmingen. Inspreken is alleen mogelijk als u op de congreslocatie aanwezig bent. 

Aanmelden
Om deel te nemen aan het congres en te kunnen stemmen, kunt u zich aanmelden via de congreswebsite tot dinsdag 17 mei 12:00 uur. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u naar Zwolle komt of dat u online betrokken bent.

Amendementen en moties
Lokale afdelingen of (minimaal) 10 leden gezamenlijk kunnen moties indienen en amendementen op de voorstellen van het Landelijk Bestuur.

Amendementen en moties dienen uiterlijk maandag 2 mei 2022, 9:00 uur  (stipt) binnen te zijn bij het Landelijk Bestuur, via het emailadres bestuur@christenunie.nl.

Uiterlijk maandag 16 mei 2022 worden de preadviezen bij de amendementen en moties op de congreswebsite geplaatst onder het kopje Materiaal. 

Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen en te retourneren.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Stemmen en inspreken
Alle leden van de ChristenUnie hebben stem- en spreekrecht. Inspreken is alleen mogelijk als u op de congreslocatie aanwezig bent. 

Congresstukken
De congresstukken vindt u onder het kopje Materiaal.

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.