Programma van 45e partijcongres 21 mei 2022

Programma van Online partijcongres

Op zaterdag 21 mei:
9:30 - 12:00 Ochtendprogramma
12:00 - 14:00 Netwerklunch
  Workshop 1: Integriteit in de praktijk
  Workshop 2: Je eerste 100 dagen als raadslid
  Workshop 3: Hoe werf je leden en vrijwilligers?
  Workshop 4: Excursie in het stationsgebied
  Workshop 5: Denk mee met de werkgroep digitalisering
  Workshop 6: Strategische input voor de campagne PS en WS 2023
  Workshop 7: Bestuurscultuur en de dienstbare overheid
14:00 - 15:00 Middagprogramma
15:00 - 16:00 Borrel
 1. Van 9:30 tot 12:00

  Ochtendprogramma

  • Opening 

  • Muziek 

  • Behandeling moties en amendementen 

  • Paneldiscussie nieuwe bestuurscultuur
  • Verslag congres 20 november 2021 

  • Benoeming selectiecommissie EK 

  • Verzoek om uitstel vaststelling jaarverslag 2020 

  • Voorstel wijziging Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen 

  • Terugkoppeling aangenomen moties 

  • 130 dagen in het nieuwe kabinet

  • Muziek 

  • Speech Gert-Jan Segers

 2. Van 12:00 tot 14:00

  Netwerklunch

  Tijdens de lunch is er alle gelegenheid tot ontmoeting en netwerken.  

 3. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 1: Integriteit in de praktijk

  12:30 tot 13:30 uur
  Voor politici en bestuursleden

  Elke politieke partij komt voor integriteitsdilemma’s te staan. Integriteit in het politieke ambt heeft een bijzondere plaats binnen de ethiek. Daar waar de beeldvorming rond integriteit vaak erg zwart-wit is, vormen de dilemma’s voor politieke ambtsdragers maar ook voor bestuursleden een grijs gebied. Waar ligt de grens tussen een goed netwerk en persoonlijke belangen? Is het nu wenselijk of onwenselijk om de expertise van je baan te betrekken op je politieke werk? In deze workshop gaan we op een hele praktische manier in op vraagstukken uit het ‘grijze gebied’ en bespreken we met elkaar hoe je hier op een zuivere manier mee om kunt gaan.

 4. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 2: Je eerste 100 dagen als raadslid

  12:30 tot 13:30 uur
  Voor nieuwe raadsleden

  De eerste paar maanden na je installatie als raadslid word je overspoeld door al het nieuwe. Veel leeswerk en vergaderingen, contact met inwoners en organisaties…. Hoe breng je focus aan in je werk?

 5. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 3: Hoe werf je leden en vrijwilligers?

  12:30 tot 13:30 uur
  Voor lokale bestuursleden

  Hoe kun je als afdeling groeien? In deze workshop gaan we in gesprek over het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. Welke aanpak zorgt voor het beste resultaat en wat zijn potentiële valkuilen? Er worden mooie voorbeelden gedeeld waarna we in groepen gaan nadenken over nieuwe acties. De workshop is bedoeld voor lokale bestuursleden, wervers of campagneteamleden. Het doel is om met nieuwe inspiratie en ideeën naar huis te gaan!

 6. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 4: Excursie in het stationsgebied

  12:30 tot 13:30 uur

  Het stationsgebied van Zwolle heeft als ambitie om het groenste station van Nederland te zijn. Volop aandacht voor duurzaamheid, groen en zelfs plek voor water.

  Ed Anker zal een rondleiding verzorgen.

 7. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 5: Denk mee met de werkgroep digitalisering

  12:30 - 13:30 uur
  Voor leden met interesse in digitaliseringsvraagstukken

  De rol van digitale technieken in de samenleving wordt steeds groter. Wat is de rol van de overheid in de sturing of regulering van deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen door het gebruik van algoritmes grondrechten geschonden worden? Maar bovenal: wat zeggen onze ChristenUnie uitgangspunten over deze nieuwe vraagstukken?
  In opdracht van het congres is er vanuit het Wetenschappelijk Instituut een werkgroep met deze vragen aan de slag gegaan. Tijdens deze bijeenkomst gaat de werkgroep graag met u in gesprek om te horen wat er bij u leeft!

 8. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 6: Strategische input voor de campagne PS en WS 2023

  12:30 tot 13:30 uur
  Voor iedereen die zich voorbereidt op de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen

  Wat betekent de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor onze strategie tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen? Zijn er trends te zien waar we rekening mee kunnen houden in die campagne? Valkuilen te vermijden? Daar gaan we over in gesprek in deze workshop, waarbij we ook heel graag jullie tips horen!

 9. Van 12:00 tot 14:00

  Workshop 7: Bestuurscultuur en de dienstbare overheid

  12:30 tot 13:30 uur

  Het thema bestuurscultuur en daaraan gekoppeld onze inzet voor een dienstbare overheid is een onderwerp dat verdere uitwerking en verdieping vraagt. Hoe willen we zijn als partij, wat is een goede bestuurscultuur, hoe ziet een dienstbare overheid er uit en hoe dragen we dit met elkaar uit, rekening houdend met de bestuurlijke en politieke context waarin we nu leven? We denken dan ook aan de gewenste opstelling van ChristenUnie politici, de leden, de verschillende overheden en de manier waarop we dit met elkaar bespreken.

  In deze workshop willen wij met u dit onderwerp verder verkennen.

 10. Van 14:00 tot 15:00

  Middagprogramma

  • Bijdrage PerspectieF 

  • Terugblik op GR2022 

  • Hi and bye 

  • Muziek

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.