Over Privacy Proof - online 2023-2024

De cursus Privacy proof is een toegankelijke online cursus die je in een paar uur klaarstoomt om binnen de ChristenUnie-afdeling veilig volgens de privacywetgeving met persoonsgegevens om te kunnen gaan. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het ABC van de AVG. De dingen die iedereen moet weten die met persoonsgegevens werkt binnen de afdeling.
  2. Publicaties op website en social media. Verdiepingskennis over het publiceren van foto's en van persoonsgegevens (van bestuur en fractie) op de website en social media.
  3. De privacycoördinator. Hierin komt informatie over de specifieke taken van de privacycoördinator aan bod.

Deelnemen aan deze cursus is gratis. Er zijn voor de ChristenUnie wel kosten verbonden aan het gebruik van de online leeromgeving en het ontwikkelen van de cursus. Als je wilt bijdragen aan de kosten kun je bij aanmelding de kaart kiezen waarmee je € 10,- betaalt.

Let op: Is bij ons aangegeven dat je één van onderstaande functies gaat vervullen, dan is het volgen van deze AVG-cusus verplicht. Je wordt hiervoor door ons aangemeld en krijgt vanzelf de nodige informatie hierover. Dat geldt voor de functies:

  • mailingverstuurder
  • privacycoördinator (degene die binnen de lokale afdeling of provinciale unie een bijzondere taak heeft als het gaat om het naleven van de AVG)
  • secretaris
  • talentmanager
  • webmaster

Meld je in dat geval niet hier aan.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Ik neem deel aan de cursus Privacy Proof en betaal €10,- om bij te dragen aan de gemaakte kosten € 10,00
Ik neem gratis deel aan de cursus Privacy Proof Gratis