Noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie

Coronavirus.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 7 april 2020 om 14:26

Noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie

De ChristenUnie stemt in met het pakket van noodmaatregelen ter ondersteuning van de economie. Mirjam Bikker spreekt namens de fractie haar hartelijke medeleven uit voor ieder die getroffen wordt door het virus. De fractie heeft een diep respect en grote waardering voor allen die zorg verlenen. Hieronder leest u de bijdrage van Mirjam Bikker.

Voorzitter,

Het zijn verwarrende en angstige tijden. De ChristenUnie-fractie leeft mee met diegenen die getroffen zijn door het coronavirus en met hun familie. Het leed is groot. Wij zijn trots op alle mensen in de zorg die de getroffenen met zoveel toewijding bijstaan. We zijn ook trots op alle tekenen van solidariteit en begrip onder het Nederlandse volk. Het kabinet verdient lof voor kordaat optreden. 

Onze fractie steunt het noodpakket volmondig. Over de gemaakte keuzes en de uitwerking ervan komen we later dit jaar te spreken. Nu is het zaak politieke daadkracht en eensgezindheid te tonen. Nu moeten we de samenwerking zoeken. Over partijgrenzen heen. We hebben als Eerste Kamer de politieke cultuur om dit aan te kunnen. 

Het noodpakket gaat om veel geld, erg veel geld zelfs. Maar onze staatskas kan een stootje hebben. De graanschuren zijn goed gevuld. Daarom kunnen we zo ver gaan om de Nederlandse economie overeind te houden. Om deze grootste naoorlogse crisis het hoofd te bieden.  

De omvang van de financiële middelen die het kabinet inzet, is ongekend. Deze aanpak weerspiegelt de ontstane noodsituatie. Bedrijven, werknemers en zzp-ers die in de knel komen, bieden we soelaas. De impact van de crisis op onze economie, op onze manier van leven is - zoals het CPB laat zien - afhankelijk van de duur van deze noodtoestand.  Maar een recessie is onvermijdelijk, zoveel is wel duidelijk. Mijn fractie maakt zich daarbij grote zorgen over de weerbaarheid van kwetsbare groepen: ouderen, hulpbehoevenden, dak- en thuislozen. 

Waar het nu op aankomt is het bewaren van kalmte en het tonen van leiderschap. En vooral: het vasthouden aan de hoop. Er komen betere tijden.

De ChristenUnie-fractie wenst de regering wijsheid, sterkte en Gods zegen. In deze periode die veel van het kabinet vraagt. 

Labels: ,