Berichten over Handel

 1. Schip.jpg
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 12 maart 2019 om 15:13

  Kuiper: ‘Toestaan particuliere beveiligers op koopvaardijschepen passende oplossing’

  ‘De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer vindt de inzet van particuliere beveiligers op koopvaardijschepen een goed alternatief voor marine-inzet, mits onder waarborgen.’

  Dat is de samenvatting van mijn bijdrage aan het debat hierover in de Eerste Kamer. De overheid neemt uiteraard geen afstand van haar geweldsmonopolie, maar vergunt andere partijen geweld toe te passen. In het rapport De Wijkerslooth, dat een advies uitbracht, wordt aangegeven dat het hier in feite gaat om het verkrijgen van extra defensiecapaciteit. Deze lijn kunnen wij volgen en nut en noodzaak zijn ons ook duidelijk, mede gelet op de geluiden uit kringen van reders

  Lees verder

  Labels: ,