Klachtenloket

Klachtencontact ChristenUnie - Partijbureau en Landelijk Bestuur

Bent u niet tevreden over het handelen van een medewerker van het partijbureau of een lid van het landelijk bestuur? En is uw klacht niet verdwenen na een eerste telefoongesprek of e-mailcontact?
Dan kunt u een formele klacht indienen. Dat kan op twee manieren:

  1. door een email te sturen naar klacht@christenunie.nl
  2. door een brief te sturen naar Postbus 439, 3800 AK Amersfoort

Formeel ingediende klachten worden behandeld onder verantwoordelijkheid van de directie van het partijbureau. Indieners van een klacht krijgen per omgaande een ontvangstbevestiging. We streven ernaar zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren op uw klacht, maar uiterlijk binnen twee weken. Mocht uw klacht toch niet binnen twee weken kunnen worden behandeld, dan wordt u geïnformeerd over de reden hiervan en de nieuwe termijn. Voordat een klacht in behandeling wordt genomen wordt eerst gekeken of deze ontvangelijk is voor behandeling. Bij het onderzoeken van de klacht passen we zo mogelijk hoor- en wederhoor toe. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de klacht en met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om in overeenstemming met de AVG.

Anoniem ingediende klachten worden niet behandeld.
Wilt u toch een klacht indienen terwijl uw naam niet bekend wordt bij het partijbureau, dan kunt u contact op nemen met een van de door de ChristenUnie aangewezen externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon zal indien door u gewenst uw identiteit vertrouwelijk behandelen.
Zie hier voor de persoonsgegevens van de vertrouwenspersonen.

De klacht en de wijze van afhandeling wordt geanonimiseerd geregistreerd door de directeur van het partijbureau. Het volledige klachtendossier wordt twee jaar na afhandeling van de klacht verwijderd.

Terug naar het overzicht