Klachten

Klachten en vertrouwenskwesties

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over de ChristenUnie of over één van haar vertegenwoordigers? Dat hangt af van de aard van de klacht.

 1. Heeft u onvrede over politieke standpunten en politiek handelen. Hiervoor kunt u zich richten tot de desbetreffende fractie (gemeente, waterschap, provincie, landelijk of Europees).
  Meer lezen

 2. Integriteit- en vertrouwenskwesties. Werkt u bij de ChristenUnie of een van de daaraan gelieerde organisatie, of bent u op een andere manier actief binnen de partij? Dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen om situaties te bespreken waarin u een misstand of integriteitskwestie vermoedt. Ook zijn zij een vertrouwelijke plek om te praten over ongewenste omgangsvormen. Ook als u tijdens bijeenkomsten van de ChristenUnie (of een daaraan gelieerde organisatie) iets meemaakt waarover u in gesprek wilt met een onafhankelijk persoon, kunt u bij hen terecht.
  Klik hier voor verdere gegevens

 3. Heeft u een klacht over het handelen van een ChristenUnie-medewerker of bestuurslid? Bijvoorbeeld over betalingen, privacy, of wachttijden dan kunt u zich richten tot het klachtenloket.
  Klik hier voor de contactgegevens

 4. Klachten over kandidaatstelling voor verkiezingen. Voor iedere kandidaatstellingsprocedure wordt een speciaal loket bekend gemaakt voor het indienen van klachten.
  Meer lezen