Klachten

Klachten en vertrouwenskwesties

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over de ChristenUnie of over één van haar vertegenwoordigers? Dat hangt af van de aard van de klacht.

 1. Heeft u onvrede over politieke standpunten en politiek handelen. Hiervoor kunt u zich richten tot de desbetreffende fractie (gemeente, waterschap, provincie, landelijk of Europees).
  Meer lezen

 2. Integriteit- en vertrouwenskwesties. Maakt u in uw functie voor de ChristenUnie of in een bijeenkomst van de partij een situatie mee waarin u een misstand of integriteitskwestie vermoedt? Dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersonen om deze situatie te bespreken. Ook zijn zij een vertrouwelijke plek om te praten over ongewenste omgangsvormen.
  Wanneer u zich veilig en zeker genoeg voelt kunt u ook rechtstreeks een melding doen bij het bevoegde bestuur. U kunt altijd nog in een later stadium één van de vertrouwenspersonen benaderen. De Routekaart Integriteit geeft u een compleet overzicht van wat er met uw melding zal gebeuren. Hieronder vindt u de weg voor uw melding.
  Klik hier voor de routekaart

 3. Heeft u een klacht over het handelen van een ChristenUnie-medewerker of bestuurslid die niet valt onder integriteits- of vertrouwenskwesties? Bijvoorbeeld over betalingen, privacy, of wachttijden dan kunt u zich richten tot het klachtenloket.
  Klik hier voor de contactgegevens

 4. Klachten over kandidaatstelling voor verkiezingen. Voor iedere kandidaatstellingsprocedure wordt een speciaal loket bekend gemaakt voor het indienen van klachten.
  Meer lezen

 5. Beroepsmogelijkheid. Er is een geschillencommissie waar beroep aangetekend kan worden tegen besluiten van het bevoegd gezag of tegen een bepaalde uitleg van reglementen. De geschillenregeling regelt het werk van de geschillencommissie.
  Meer lezen