Klachten kandidaatstelling

Klachten over kandidaatstelling bij verkiezingen

Heeft u een klacht over de kandidaatstellingsprocedure in aanloop van verkiezingen op wat voor niveau dan ook, dan kunt u in de eerste plaats terecht het bestuur dat over die verkiezingen gaat. Het bestuur kan u doorverwijzen naar een speciaal voor deze verkiezingen aangestelde vertrouwenspersoon. Ook kunt u een amendement indienen voor de vergadering waar over de kandidatenlijst wordt gestemd. Mocht u zich nog niet gehoord voelen dan kunt u als laatste middel uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillenregeling regelt het werk van de geschillencommissie.
Betreft de klacht wel een integriteits- of vertrouwenskwestie dan kunt u zich richten tot een van de vertrouwenspersonen.

Terug naar het overzicht