Werkbezoek aan Servische anti-mensenhandelconferentie

conferentie anti-mensenhandel 2023.jpeg
FICDD_Auteur_V1.png
Door Hepke Deelstra op 28 oktober 2023 om 10:00

Werkbezoek aan Servische anti-mensenhandelconferentie

Namens ChristenUnie Internationaal bezocht Hepke Deelstra de Servische conferentie over mensenhandel. Meer dan 50 studenten waren hierop afgekomen. Zij studeerden onder meer rechten, sociaal werk, psychologie, medicijnen en journalistiek. Zij krijgen praktische tools hoe zij mensenhandel kunnen herkennen en wat zij kunnen doen om dit probleem te bestrijden.
De organisatoren van deze jaarlijkse conferentie zijn IFES Servië en Freedom has no Price. Niet al te toevallig wordt deze conferentie georganiseerd rond 18 oktober de ‘EU anti-mensenhandel-dag’. Voor ChristenUnie-Internationaal is dit thema erg belangrijk en daarom steunt zij dit project al vele jaren. 

Freedom has no price
Voordat de conferentie van start ging, sprak de ChristenUnie Internationaal-coördinator met Dobrila Markovic (de organisator en directeur van de NGO Freedom has no price). Markovic besprak, in een apart kantoortje, de historie van de organisaties IFES Servië en Freedom has no Price. De organisator van de conferentie schetste hoe groot het probleem is in Servië en hoe haar organisatie het thema ‘mensenhandel’ op de kaart heeft weten te zetten in Servië en dat het project inmiddels ook steun krijgt vanuit de universiteiten en de lokale overheid. Studenten kunnen zelfs studiepunten krijgen voor het bijwonen van deze conferentie.

De conferentie
De conferentie werd geopend door Dobrila Markovic, Marko Stupar (IFES) en Hepke Deelstra (ChristenUnie Internationaal), waarbij laatstgenoemde verwees naar de inspanningen die ChristenUnie levert in Nederland tegen mensenhandel en dat daarbij de drijfveer voor deze inzet kwam vanuit de volgende Bijbeltekst: 
Spreuken 31-8 mensenhandel en prostitutie
Vervolgens waren er een aantal spreekbeurten waarbij experts, zoals het Rode Kruis, informatie gaven; gevolgd door workshops, waarbij de participanten doorpraten over het thema. Na de lunchpauze had de directeur van Freedom has no price nog een leuk nieuwtje: ze lanceerden hun website. Na dit nieuws stond een paneldiscussie op het programma. Deze discussie bestond uit drie delen: overheidsbeïnvloeding, maatschappelijke bewustwording en omissies in het  rechtssysteem. 

Waarom is ChristenUnie Internationaal betrokken?

Freedom has no price is een civil society-organisatie dat probeert de rechtstaat te versterken en zet zich daarbij in op het thema mensenhandel en uitbuiting. Het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ze weten te overtuigen ‘safe houses’ op te richten en binnen het politieapparaat zijn speciale anti-mensenhandelwerkgroepen opgericht. Daarnaast stellen ze problemen aan de kaak binnen het rechtssysteem, zoals: herintegratieproces van slachtoffers en wetgeving die achterloopt op alle technologische ontwikkelingen.

Deze  conferentie maakte voor ChristenUnie Internationaal weer des te meer duidelijk dat mensenhandel en (seksuele) uitbuiting een groot probleem is in Servië. De organisaties IFES en Freedom has no price weten met hun conferentie veel studenten aan te spreken en hebben een groot netwerk. Hierdoor hebben ze in de jaren dat ze actief zijn de rechtstaat weten te versterken en voor bewustwording te zorgen.

Voor de ChristenUnie is het bestrijden van een mensenhandel een thema dat goed bij de partij past. Ze maakt zich hiervoor zowel sterk in Nederland als in Europa. Tenslotte past dit project goed in de MATRA-doelstelling om de rechtstaat te versterken in Oost-Europese landen. ChristenUnie Internationaal zal daarom deze organisatie ook in 2024 steunen.   

Labels: , , , ,