Jaarplan 2024: Verbinden, versterken, verbreden

jaarplan 2024.png
FICDD_Auteur_V1.png
Door Hepke Deelstra op 22 september 2023 om 00:00

Jaarplan 2024: Verbinden, versterken, verbreden

ChristenUnie Internationaal werkt met een jaarcyclus, waar een jaarplan en een jaarverslag onderdeel vanuit maken. Het jaarplan van 2024 is tijdens de bestuursvergadering van 22 september 2023 vastgesteld. Aan de hand van de drieslag Verbinden, versterken, verbreden gaan we in 2024 aan de slag.  

Jaardoelen

 1. Verbinden
  Het aankomende jaar zal in het teken staan van het intensiveren en evalueren van de samenwerking met onze partnerorganisaties. Met de komst van een nieuwe FICDD-coördinator, en het feit dat de afgelopen jaren projecten beperkt zijn bezocht en geëvalueerd (vanwege Corona en zwangerschapsverlof) is 2024 een goed moment om dit te doen. We willen de relaties versterken en ervoor zorgen dat projecten (nog) meer impact hebben.
 2. Verbreden
  Armenië is een land dat veel moeilijkheden kent. Vanuit de ChristenUnie spreken we ons daarover uit, maar vooralsnog is ChristenUnie Internationaal nog niet actief in het land zelf. Daar proberen we in 2024 verandering in te brengen.
  Daarnaast zullen we in de SHIRAKA-regio verbindingen leggen met nieuwe partners in nieuwe landen, zodat we ons christelijk-sociale geluid breder kunnen laten horen.

 3. Versterken
  In samenwerking met de coördinator partijnetwerken zal worden uitgezocht of een netwerk Internationaal van toegevoegde waarde is en haalbaar is om op te richten. Met het oprichten van een netwerk internationaal hopen wij ook input te vergaren om meer gefundeerd beleidskeuzes te maken.

Het jaarplan 2024 kunt u hier vinden.

Labels: ,