Vragen over lidmaatschap

Veel gestelde vragen over het lidmaatschap

Vragen in: 'Lidmaatschap'

Wie kan lid worden van de ChristenUnie?

Laatst gewijzigd op: 06-12-2021 16:31

De ChristenUnie is een politieke partij, die met zoveel mogelijk christenen uit de Nederlandse samenleving gestalte wil geven aan de opdracht om het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor ons politieke handelen.

Elk lid moet de grondslag en het doel van de partij onderschrijven. Hierin geven we aan dat onze politieke visie gebaseerd is op de Bijbel, het Woord van God. De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De ChristenUnie heeft haar politieke overtuiging neergelegd in een Beginselverklaring. Op het partijcongres van 24 november 2018 is de beginselverklaring vastgesteld. Leden hoeven de beginselverklaring niet te onderschrijven. Van vertegenwoordigers van de ChristenUnie zoals bestuursleden en volksvertegenwoordigers wordt wel verwacht dat ze de beginselverklaring uitdragen en verdedigen.
 
Je kan lid worden van de ChristenUnie als je de Nederlandse nationaliteit bezit of als je als ingezetene kiesrecht bezit voor Nederlandse verkiezingen.
Als minimumleeftijd heeft de ChristenUnie voor haar leden veertien jaar. Van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren kan je lid worden vanaf twaalf jaar.

Het is ook mogelijk om de ChristenUnie met giften als vriend te steunen.

Wat zijn de tarieven van een lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 06-12-2021 16:31

Hieronder staan de tarieven van het lidmaatschap. Betaling kan perjaar, per kwartaal of per maand. U kunt kiezen om per factuur of automatische incasso te betalen. 

Hoofdlid € 60 per jaar

Betaling kan ook per kwartaal (€ 15), of per maand (€ 5)

Daarnaast kan vrijwillig gekozen worden voor een hoger tarief 'midden' of 'hoog'.  Op deze manier kunt de partij structureel extra ondersteunen, als u dat wilt. Dit kunt u aangeven in het aanmeldformulier. U kunt kiezen voor het 'Laag tarief', 'Midden tarief' of  'Hoog tarief'. 

contributie+overzicht+2022

Jongeren onder 30 (combilidmaatschap met PerspectieF): €42,50 per jaar

Gezinslid (extra lid op zelfde adres): € 30 per jaar

Reductielid (bij inkomen ter hoogte van een uitkering): € 30 per jaar

Hoe werkt een vrijwillig hoger contributietarief?

Laatst gewijzigd op: 06-12-2021 12:26

Hoofdleden hebben de mogelijkheid per ingang van 1 januari 2022 vrijwilig een hoger contributietarief te kiezen. Op deze manier kunt de partij structureel extra ondersteunen, als u dat wilt. De contributie, is onder voorwaarden, ook aftrekbaar voor de belasting. 

U kunt kiezen voor een tarief van €60, €90, of €120 per jaar. De betaling kan per maand, kwartaal of jaar plaatsvinden. 

Deze keuze is geheel vrijwillig en kan jaarlijks vóór 1 december gewijzigd worden voor het daaropvolgende jaar. Huidige leden die hoofdlid zijn en geen keuze doorgeven voor het jaar 2022 worden automatisch omgezet naar het laagtarief (€60 per jaar).

De rechten en plichten van leden blijven gelijk, ongeacht lidmaatschapsvorm of tarief.

Waarom zou ik kiezen voor een vrijwillig hoger contributietarief?

Laatst gewijzigd op: 06-12-2021 12:30
De ChristenUnie heeft gelukkig veel betrokken leden, waaronder mensen die jaarlijk meer willen bijdragen en daar ook de financiële ruimte voor hebben. Dat levert de partij structureel extra inkomsten op, waarmee we mooie dingen kunnen doen.

De ChristenUnie wil een betrouwbare, effectieve partij zijn die impact heeft op elk politiek niveau. Om die rol te blijven vervullen en verder uit te bouwen zijn structureel extra financiële middelen nodig. De contributie-inkomsten zijn een belangrijke en stabiele bron van inkomsten voor de partij. 

Om van betekenis te blijven, moeten we namelijk investeren in onze partij organisatie en faciliteiten.
Het politieke landschap verandert en mensen maken makkelijk andere politieke keuzes. We moeten meer ons best doen om ons geluid te laten horen en duidelijk te maken waarvoor we staan.

Daarom willen we de komende jaren graag:
• De lokale afdelingen en provinciale unies versterken
• Op zoek naar politiek en bestuurlijk talent en mensen opleiden en begeleiden
• Investeren in een permanente campagne en professionalisering van het partijbureau

Daarnaast is de contributie, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een reductietarief?

Laatst gewijzigd op: 05-09-2019 11:50

Het reductietarief is aan te vragen door leden met:

  • een WW-, WAO- of bijstandsuitkering;
  • een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen;
  • een studiebeurs;
  • bijzondere persoonlijke omstandigheden

Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@christenunie.nl 

Wat is een gezinslidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 15-11-2019 14:08

Als een tweede persoon op hetzelfde adres lid wordt van de ChristenUnie dan noemen wij dat een  'Gezinslidmaatschap". Deze persoon ontvangt dan een korting van ongeveer de helft van het reguliere tarief. 

Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier dan kunt u de keuze 'gezinslidmaatschap' aanvinken. 

Wat is een combi-lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 15-11-2019 14:10

Dit is een speciaal lidmaatschap voor jongeren onder de 30 jaar. Zij worden dan zowel lid van ChristenUnie als van PerspectieF, ChristenUnie Jongeren. Zij ontvangen korting op het reguliere tarief om lid te worden. 

Waar kan ik meer informatie vinden over het eventuele opzeggen van een lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 25-09-2020 11:18

In het colofon van het ledenmagazine en op deze pagina vindt u meer informatie hierover. 

Waarom moet ik mijn geboortedatum opgeven als ik mij wil aanmelden als lid?

Laatst gewijzigd op: 05-09-2019 15:25

Wij registreren de geboortedatum in verband met de subsidie die de ChristenUnie krijgt van de overheid. Deze subsidie is mede afhankelijk van het aantal leden en hiervoor zijn wij verplicht de geboortedatum te registreren.

Waarom gaat het lidmaatschap per kalenderjaar?

Laatst gewijzigd op: 02-12-2021 13:57

In het contributieregelement van de ChristenUnie is opgenomen dat het lidmaatschap samenvalt met het kalenderjaar. U bent daarom lid tot het einde van het lopende jaar. Wilt u opzeggen dan kan dat voor 30 november van het lopende jaar. Per 31 december wordt u dan uitgeschreven als lid. 

Uit het contributieregelement, vastgesteld op het partijcongres 20 november 2021: 

"Een nieuw lid verbindt zich tenminste gedurende de resterende looptijd van één kalenderjaar."

Een lid kan zich voor 1 december van een lopend jaar laten uitschrijven en is dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar geen lid meer. Indien het lid de uitschrijving niet tijdig doorgeeft komt het lidmaatschap en de verplichting tot contributiebetaling pas het daaropvolgende jaar te vervallen."

 

Hoeveel leden heeft de ChristenUnie?

Laatst gewijzigd op: 26-10-2020 15:56

De ChristenUnie heeft per 1 januari 2021 25.495 leden. 

Kan ik ook alleen van de jongerenorganisatie PerspectieF lid worden?

Laatst gewijzigd op: 21-10-2021 17:01

Ja dat kan via de website van PerspectieF als je jonger bent dan dertig jaar. 

Je kan ook voor het combilidmaatschap kiezen met de ChristenUnie, je ontvangt dan een flinke korting op de tarieven.