Startavond Afdelingsplan maken

CU_picto_online tafelgesprekken
Startavond Afdelingsplan maken

Hoe ziet jouw gemeente er over 15 of 20 jaar uit? Wat is dan tot bloei gekomen en welke rotte plek is dan weg? Wat is ervoor nodig om dat waar te maken? Bij het maken van een afdelingsplan zijn dit de vragen waar je samen over nadenkt.

Het afdelingsplan bestaat uit een visie en missie waaruit je een aantal doelen formuleert voor de komende jaren. In de visie & missie schets je hoe de afdeling (fractie, bestuur en leden) er op de lange termijn uitziet. Op basis daarvan formuleer je een aantal doelstellingen die je vertaalt naar concrete activiteiten die je uitzet in de tijd. Dat doe je als fractie en bestuur samen, zo mogelijk aangevuld met een aantal leden. Met als resultaat een concreet en gedragen plan om mee aan de slag te gaan!

Het schrijven van een afdelingsplan is een uitstekende manier om goed voorgesorteerd te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Opzet

  • Het programma begint met een online startavond in juni, waar je een toelichting krijgt op het stappenplan. Vanuit je afdeling doe je bij voorkeur met twee mensen hieraan mee.
  • Het stappenplan en de documenten die je nodig hebt om als afdeling aan de slag te gaan vind je op het intranet. De link naar dit materiaal ontvang je meteen na aanmelding voor de startavond.
  • Je gaat vervolgens met je afdeling aan de slag tijdens een heidag die je organiseert, en eindigt met een concreet afdelingsplan

Gevraagde inzet

  • Als bestuur en fractie bespreek je of je samen een afdelingsplan wilt maken
  • Twee mensen van de afdeling gaan naar de online Startavond Afdelingsplan maken
  • Je organiseert een heidag. Spreek een datum af, zorg voor een locatie, nodig leden uit die een goede inbreng kunnen hebben
  • Fractie, bestuur en uitgenodigde leden zijn bij de heidag om het afdelingsplan te maken.

Aanmelden Startavond Afdelingsplan maken