Petitie: géén toetreding of visumvrij reizen voor Turkije

De petitie is inmiddels aangeboden aan de minister. 


De dramatische mensenrechtensituatie in Turkije, de mislukte staatsgreep, de keiharde maatregelen die de Turkse overheid daarop overweegt (inclusief het herinvoeren van de doodstraf en het buitenspel zetten van zo’n 2700 rechters) waardoor vrijheden en mensenrechten voor Turken, minderheden en vluchtelingen nog verder onder druk komen te staan: het nieuws volgt elkaar in razendsnel tempo op.


Tegelijkertijd wordt er nog steeds gewerkt aan visumvrij reizen tussen Turkije en de Europese Unie. Dat is, wat ons betreft, onbestaanbaar. Waar de EU zegt te staan voor de democratische rechtstaat en mensenrechten, waaronder godsdienstvrijheid, persvrijheid, en vrijheid van meningsuiting, vrouwen- en kinderrechten en rechten van vluchtelingen, voldoet Turkije hier bij lange na niet aan.

Wij kunnen dat niet met elkaar rijmen. Daarom wijzen we (verdere voorbereidingen op) een Turks EU-lidmaatschap (kosten: 1,5 miljard) en visumvrij reizen van Turkije naar de EU af. Ook om de veiligheid van de EU beter te waarborgen en de kans op instroom van jihadisten/terroristen van of via Turkije tegen te gaan.

Wij, ondertekenaars, constateren

  • dat onder de Turkse overheid belangrijke democratische waarden als godsdienstvrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, eerlijke rechtspraak, eerlijke verkiezingen en humane behandeling van vluchtelingen onder grote druk staan,
  • dat de maatregelen van de Turkse overheid in reactie op de mislukte staatsgreep deze waarden verder ondermijnen,
  • dat de Europese Unie zeker niet gebaat is bij Turkse toetreding tot de Europese Unie of het visumvrij reizen,
  • dat ook de inwoners van Turkije en de in Turkije aanwezige vluchtelingen niet gebaat zijn bij een Europese Unie die toegeeft aan de druk van een Turkse overheid die hun rechten veelvuldig schendt.

Daarom vragen wij, ondertekenaars, de betrokken (nationale en Europese) overheden

  • om op te komen voor belangrijke democratische waarden als godsdienstvrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, eerlijke en onafhankelijke rechtspraak, vrije en eerlijke verkiezingen en humanitaire behandeling van vluchtelingen,
  • het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie af te breken,
  • niet over te gaan tot visumvrij reizen tussen Turkije en de EU.