Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen ChristenUnie

Leden en medewerkers van de ChristenUnie die aanlopen tegen ongewenste omgangsvormen of (vermoede) integriteitsschendingen door ChristenUnie-functionarissen kunnen desgewenst contact opnemen met een van de twee landelijke vertrouwenspersonen van de ChristenUnie.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Alles wat in de omgang, communicatie, houding en gedrag als ongewenst en kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet meer langer veilig voelt in het omgaan met de betreffende ChristenUnie-functionaris.

Voorbeelden daarvan zijn:

Pesten en treiteren
Agressie of geweld
(Seksuele) intimidatie
Discriminatie

Voorbeelden van een integriteitsschending zijn:

Belangenverstrengeling
Fraude
Corruptie

De vertrouwenspersonen zijn een vertrouwelijke plek om te praten over ongewenste omgangsvormen. Ook als u tijdens een online of offline bijeenkomst van de ChristenUnie of daaraan gelieerde organisatie iets meemaakt waarover u in gesprek wilt met een onafhankelijk persoon, kunt u bij hen terecht.

De vertrouwenspersoon zal de melder in alle vertrouwelijkheid begeleiden in het vinden van een oplossing voor het gemelde probleem.
Beide vertrouwenspersonen zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

  • De gedragscode van de ChristenUnie is het belangrijkste document als standaard voor het handelen van ChristenUnie-medewerkers.
  • De vertrouwensregeling is het protocol voor het handelen van de vertrouwenspersonen. 
  • Evelien Gardebroek (1958) is werkzaam als HBO docent en geestelijk verzorger. Zij is interne vertrouwenspersoon op de Christelijke Hogeschool Ede en externe vertrouwenspersoon voor enkele andere organisaties.
    ejgardebroek@che.nl

  • Jonathan Zeijl (1982) is opgeleid als pastoraal werker en vertrouwenspersoon. Hij is als zelfstandige werkzaam als externe vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties. Tot 2021 was Jonathan onderdeel van het bestuur van ChristenUnie Amsterdam.
    Tel. 06-20796891
    vertrouwenspersoon@gewoonjonathan.nl

Terug naar het overzicht